artikel

Hoogspanning ondergronds

infra

Hoogspanning ondergronds
Ton Borsboom

Vanuit technisch oogpunt kan 
20 kilometer extra hoogspanningsverbindingen ondergronds worden aangelegd. Dat blijkt uit onderzoeken van Tennet en Tractabel. Maar het moet wel tegen redelijke kosten, vindt minister Henk Kamp.

De komende tijd moeten er nog volop hoogspanningsverbindingen van 380 kilovolt (kV) bij komen. Deels ter vervanging van bestaande verbindingen, maar meer nog om de leveringszekerheid in een veranderend energielandschap zeker te stellen. Dat heeft minister Kamp al vaker laten weten.

De aanstaande energietransitie vraagt om een slimmer net dat kan omgaan met schommelend aanbod op basis van wind en zon. In plaats van eenzijdig leverend moet het tweezijdig worden. Ook de Energie Unie die de EU voorstaat vraagt om een robuuste grensoverschrijdende infrastructuur.

Maar al die masten en netten bovengronds leveren nog wel eens problemen op met omwonenden. Die hebben geen zin in een woud staal voor de deur en ook de straling die er vanaf komt, brengt de handen nog niet op elkaar. Vandaar dat gekeken is naar mogelijkheden om meer 380 kV-verbindingen ondergronds te brengen.

Principes

Bij knelpunten is Kamp daartoe ook wel bereid, Maar er zijn enkele principes. Zo staat de leveringszekerheid voorop. Dat betekent dat zodra er risico is voor het nationale of internationale netwerk, ondergrondse aanleg uit beeld verdwijnt. En ondergrondse aanleg moet financieel verantwoord zijn. Momenteel kost 1 kilometer ondergronds 7 miljoen euro meer dan bovengronds. Die extra kosten vindt Kamp alleen gerechtvaardigd als ondergrondse verkabeling een substantiële oplossing biedt voor knelpunten.

In de onderzoeken is naar enkele concrete projecten gekeken die momenteel al in procedure zijn. Voor de Zuidwest 380 kV west (Borssele-Rilland) blijkt ondergronds gaan geen optie. Er kan ontoelaatbaar hoge overspanning ontstaan, waardoor leveringszekerheid onvoldoende is gegarandeerd. Voor het oostelijke deel (Rilland-Tîlburg) is 10 kilometer ondergronds mogelijk. Kamp zal daar naar kijken.

Op de Noordwest 380 kV (Eemshaven-Vierverlaten) is in principe ondergronds wel mogelijk. Maar dat leidt niet tot substantiële en financieel verantwoorde oplossingen. Dus dat gaat niet gebeuren. En voor de interconnector 380 kV Doetinchem-Wesel speelt de leveringszekerheid weer. Die komt dus bovengronds.

Reageer op dit artikel