artikel

“We hebben te veel standaard rijtjeshuizen”

infra Premium

“We hebben te veel standaard rijtjeshuizen”

Meer herbestemmen. Niet versnipperd investeren, maar met een focus op een paar gebieden. En op zoek gaan naar nieuwe typen woonmilieus. Dat is waar Gerdo van Grootheest, wethouder in Maastricht, voor staat: “We hebben te veel standaard rijtjeshuizen.”

We hebben teveel standaard rijtjeshuizen

Bouwplannen schrappen. Het is zeker niet zijn favoriete bezigheid, maar hij ontkomt er niet aan. Na een behoorlijke eerste ronde, volgt er binnenkort een tweede. Gerdo van Grootheest is wethouder wonen, natuur en ruimtelijke ordening van Maastricht. Hij zit in zijn tweede termijn. GroenLinks is zijn partij. “Wat voor een soort bestuurder ik ben? Dat kun je beter aan anderen vragen. Ik vind het in elk geval belangrijk om nuchter de feiten onder ogen te zien en daarnaar te handelen. Tijdens de crisis kwam de bouw helemaal stil te liggen. De belangrijkste ontwikkeling is echter de veranderde demografische situatie. We hebben afscheid moeten nemen van het verleden. We moeten de feiten onder ogen zien.”

De belangrijkste ontwikkeling is de veranderde demografische situatie

Net zoals andere gemeenten had Maastricht rond 2010 geen gebrek aan bouwplannen. Groeien was de mantra. Van 123.000 inwoners naar 150.000. Van Grootheest maakte de balans midden in de crisis op: “Dat gaat niet gebeuren. Daarom gaan we nu uit van een stabilisering. Zuid-Limburg krimpt, Maastricht groeit nog een beetje.”

De gemeente hield alle bouwplannen tegen het licht. Door driekwart ging een streep. “Dat heeft ons 80 miljoen euro aan afschrijvingen gekost. Dat is inderdaad behoorlijk, maar vergeleken met andere gemeenten viel het nog mee. Het waren er gewoon te veel.”

Van achteroverleunen is echter geen sprake. Er kwam een nieuwe toekomstagenda. Het college koos voor acht brandpunten”, daar waar economische bedrijvigheid en investeringen moeten samenvallen.

Niet meer bouwen in het weiland

“De brandpunten zijn onder te verdelen in woon- en werklocaties en belangrijke infrastructurele projecten: de ondergrondse A2, een ontzettend belangrijk project omdat het de stad kan helen, de ontwikkelingen rondom de Noorderbrug die verlegd wordt en binnenstedelijk wonen. Niet meer bouwen in het weiland.”

Geld was het grootste probleem. Investeerders uit heel Nederland keerden Limburg de rug toe. “Ik zie gelukkig al weer een kentering. Met name ook vanuit het buitenland. Bovendien zit ik ook niet op snelle geldverdieners te wachten.”

Van Grootheest wil benadrukken dat zijn streek kansrijk is. Vooral rondom de vier campussen in Venlo (agro), Sittard-Geleen (chemie), Heerlen (smart services) en Maastricht (health). Toch heeft hij nog een pijnlijke boodschap voor ontwikkelaars: meer oude plannen zullen sneuvelen.

“Feitelijk staan we hier voor twee grote opgaven: de plancapaciteit voor nieuwbouw verder terugdringen en onderscheidende nieuwe type woonmilieus toevoegen aan de voorraad, vooral landelijk en hoogstedelijk wonen. Zogenoemd suburbaan wonen hebben we eigenlijk te veel in standaardwijken met rijtjeswoningen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Als het om woningen gaat, hebben we daar nu te weinig onderscheidend vermogen.” Door hoeveel oude plannen een streep gaat, kan Van Grootheest nog niet zeggen. “Het zal in elk geval weer pijn doen.”

Hoop doet leven. Een zeker optimisme overheerst bij de GroenLinks-politicus. Al moet de ondertunneling van de A2 deels gefinancierd worden uit nog te verkopen nieuwbouwwoningen. “Ik denk dat het goed komt. Het contract zit ook anders in elkaar dan bijvoorbeeld bij de Zuidas. Wij kozen voor een organische groei. En als het allemaal iets langer duurt dan is dat maar zo. Wij streven naar honderd woningen per jaar.”

Maastricht mag wat rauwer worden

Meer herbestemming. Meer oog voor bestaand vastgoed. Geleidelijk transformeren. Tijdelijke functies. Met daardoor meer ruimte voor kleinschalige initiatieven uit de stad waar in de oude tijd geen ruimte voor was. Ook dat is het verhaal van de meest zuidelijke stad van Nederland. De wethouder staat open voor ideeën van marktpartijen. Intussen rekent hij op nieuw kapitaal. “Limburg is en blijft namelijk de mooiste provincie van Nederland.”

Over Maastricht besluit hij: “Het is een prachtige stad, maar misschien ook een beetje aangeharkt. We beschikken over prachtige oude gebouwen en fabrieken die we een nieuw leven kunnen geven… Maastricht mag wat rauwer worden.”

Cobouw Café

Dit interview is een opmaat naar het Cobouw Café Limburg dat op 18 november plaatsvindt in Maastricht. Het Cobouw Café is een live talkshow in de kroeg met muziek, levendige discussies en interviews met professionals uit het hele werkveld; van architect, tot bestuurder tot bouwer.

Ook dit keer kunt u er weer bij zijn. De deuren van Grand Café Maastricht gaan om 18:30 open. Aanmelden kan via t.v.belzen@cobouw.nl. De presentatie van het Cobouw Café is in handen van Cobouwverslaggevers Joost Zwaga en Thomas van Belzen.

Thomas van Belzen, Joost Zwaga

Reageer op dit artikel