artikel

Smals mikt op wereldwijd baggeren

infra

Smals mikt op wereldwijd baggeren
Christiaan Krouwels

Smals slaat zijn vleugels uit in het buitenland. Wereldwijd ziet het bedrijf kansen om te groeien met zijn tweede specialiteit naast de traditionele zand- en grindwinning: baggeren.

Baggeren doet Koninklijke Smals, opgericht in 1885, al langer dan vandaag. Baggerbedrijf Geluk, een bekende verschijning op de binnenwateren, werd twintig jaar geleden binnenboord gehaald. Maar de levering van betonzand en -grind bleef de hoofdactiviteit. “Ook in de toekomst blijft de zand- en grindwinning belangrijk. Maar het accent verschuift naar baggeren”, verklaren Frans van der Linden (algemeen directeur) en Maarten Smals (directeur business development).

De verschillende bedrijfsonderdelen zijn samengevoegd en gaan voortaan de markt op onder de naam Royal Smals. De zand- en grindactiviteiten van Smals zitten hierin, evenals baggerbedrijf Geluk en het anderhalf jaar geleden overgenomen Klaar Baggertechnieken. Die bracht het specialisme slibverwerking in huis.

Continuïteit is het eerste doel. We willen over honderd jaar nog bestaan

“We zoeken buitenlandse markten op om te kunnen groeien. Niet in de eerste plaats om veel groter te worden. Maar een zekere groei is welkom voor de continuïteit. Daar is het ons als familiebedrijf om te doen. We willen over honderd jaar nog bestaan.”

Onderscheiden

Groeien in de bagger in Nederlandse binnenwateren vinden ze geen realistisch perspectief. De binnenlandse markt, zien ze, is goed ontwikkeld met een groot aantal bedrijven. “In het buitenland ligt nog een enorme markt open. Bovendien een waarop wij ons meer kunnen onderscheiden.”

De vraag naar betonzand zal wel weer iets aantrekken, maar niet terugkomen op het oude niveau

Van de traditionele zand- en grindproductie van Smals kan de groei ook moeilijk komen. De vraag naar betonzand is, weten ze, ten opzichte van vijf, zes jaar geleden met wel 40 procent afgenomen. “Een gevolg van de crisis, maar ook van de relatief nog sterker afgenomen soorten projecten waarin veel beton wordt verwerkt: kantoren, grote appartementencomplexen, infrawerk”, zo verklaren de directeuren. “De vraag naar betonzand zal wel weer iets aantrekken, maar niet terugkomen op het oude niveau. Betonzand wordt ook minder nodig door een toenemend gebruik van secundaire grondstoffen en de komst van nieuwe bouwtechnieken.”

Alle bestaande activiteiten Van Smals blijven, onderstrepen ze. “We beschikken over goede concessies langs de rivieren en voor de lange termijn zijn we bezig met de voorbereiding van zandwinning in het IJsselmeer.” Tegelijk komt er dus een opvallende, nieuwe ambitie erbij. Terwijl de meeste kleine en middelgrote baggeraars voor zover ze de grens overgaan vooral het nabije buitenland opzoeken, wil Smals de hele wereld over.

De grote Nederlandse baggeraars scoren wereldwijd bij uitstek in kustgebieden. Smals richt zich op een compleet ander segment: de binnenwateren. Stuwmeren, binnenhavens, kanalen, rivieren en meren. “Daar ligt een enorme, nauwelijks ontgonnen opgave”, weten de directeuren. “Veel vaarwegen zijn dichtgeslibd, stuwmeren lopen vol met sediment, waterbodems zijn ernstig vervuild. De aanpak van zulke problemen wordt urgent en vraagt om een specialistische aanpak.”

Voorwerk

De afgelopen anderhalf jaar is ijverig voorwerk gedaan om in beeld te brengen wat voor Smals potentieel kansrijke markten zijn. Die werden inmiddels gevonden in Europese landen, India en Zuid-Amerika. Komend jaar moet het resultaat van het acquisitiewerk pas echt goed zichtbaar worden in de uitvoering van projecten.

Een troef is, dat het bedrijf alle benodigde specialiteiten zelf kan aanbieden

Een troef is, menen Van der Linden en Smals, dat het bedrijf alle benodigde specialiteiten zelf kan aanbieden. Van het uitdiepen van dichtgeslibde stuwmeren en vaarwegen tot de verwerking van vervuild slib en landschapsinrichting. Die laatste activiteit ontwikkelde het bedrijf als specialiteit in het verlengde van zijn zand- en grindwinningsprojecten, met als doel deze mooier achter te laten.

Vloot

Koninklijke Smals is gevestigd in Cuijk. In 2014 bedroeg de omzet 29 miljoen euro (2013: 26,1 miljoen euro.) Onder de streep bleef het cijfer net positief. De onderneming beschikt over tientallen baggerwerktuigen, meest zuigers. Deze vloot zou toereikend zijn om de eerste groei in het buitenland te kunnen realiseren. Een praktisch voordeel is de gemakkelijke verplaatsbaarheid van het materieel over grote afstanden. De overwegend wat kleinere werktuigen zijn zo ontworpen dat ze met vrachtwagens of zeecontainers zijn te transporteren. Hierdoor komen ook wateren zonder scheepvaarttoegang in beeld, zoals veel stuwmeren.

Reageer op dit artikel