artikel

Meer dialoog watersector

infra Premium

Meer dialoog watersector
Archieffoto: Ton Borsboom.

Kleine en middelgrote waterbouwers willen graag met opdrachtgevers zoals waterschappen meedenken over innovaties. Voorwaarde is dat vernieuwende oplossingen voor watertechnische problemen lonend zijn. De laagste prijs scoort nog te vaak bij aanbestedingen. Zo reageert brancheorganisatie MKB Infra op de marktvisie van de Unie van Waterschappen.

‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’ luidt de naam van de marktvisie die de Unie van Waterschappen (UvW) vorig jaar presenteerde. Met het document zochten waterschappen de dialoog met marktpartijen. En in die opzet is de marktvisie geslaagd, vinden zowel de UvW als MKB Infra. Niettemin zijn verschillende verbeteringen mogelijk, stelt de brancheorganisatie. Nu er in 2016 een nieuwe marktvisie zit aan te komen, nemen de ondernemers de gelegenheid te baat om positieve aspecten onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd verbeterpunten te benoemen.

Zo juicht MKB Infra het toe dat ondernemers worden geprikkeld tot vernieuwende werkwijzen. Daar staat tegenover dat de ondernemers vaak al uiteenlopende innovaties toepassen. Tot teleurstelling van het midden- en kleinbedrijf weten de opdrachtgevers veelal niet waartoe de bedrijven die intekenen op aanbestedingen in staat zijn. Met als gevolg dat geregeld op de laagste prijs wordt geselecteerd en innovaties uitblijven. Om elkaar op dit punt te vinden, zijn zowel de ondernemers als de waterschappen aan zet, vindt MKB Infra. De ondernemers moeten hun capaciteiten beter aan de man brengen, terwijl de opdrachtgevers meer op innovatieve kwaliteit moeten selecteren en minder op prijs.Ook vinden de ondernemers dat er meer duidelijkheid moet komen over wat er nu precies moet worden verstaan onder het begrip duurzaamheid.

Weliswaar overleggen de waterschappen en de ondernemersorganisatie al geruime tijd over de interpretatie van dit begrip, maar tot een concrete afspraak over de invulling ervan is het nog niet gekomen. “Wij geven toe dat dit buitengewoon lastig is en onderhevig aan maatschappelijke politieke voorkeuren”, reageert MKB Infra. “Maar om duurzaamheid als leidend en objectief criterium bij projecten te kunnen hanteren, is eenheid van interpretatie essentieel.”

Huub Hieltjes, bestuurslid van de UvW, zegt open te staan voor de kritiek: “Ik waardeer het zeer dat MKB Infra deze dialoog levend houdt. De waterschappen blijven graag in gesprek, ook over het vervolg op de marktvisie die voor volgend jaar gepland staat.”

Reageer op dit artikel