artikel

Innovatieve aanpak delta goed voorbeeld voor andere landen

infra Premium

Innovatieve aanpak delta goed voorbeeld voor andere landen

Water zal een belangrijk onderwerp worden tijdens de komende klimaatconferentie in Parijs. De Nederlandse aanpak in het Hoogwaterbeschermingsprogramma kan voor veel andere landen als voorbeeld dienen, denken deltacommissaris Wim Kuijken en watergezant Henk Ovink.

Dat bleek tijdens een bezoek aan het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovense Veer, waar verschillende innovaties in de dijkaanpak worden gerealiseerd. Afgezien van de technische vernieuwing is de aanpak van nu een groot verschil met vroeger. “Vooral de manier waarop de burgers worden betrokken bij de werkzaamheden is nieuw. Je ziet dat het waterschap hier veel oog heeft voor de inpassing van de dijkversterkingen, en bereid is om burgers tegemoet te komen. Dit hadden we vijf jaar geleden niet zo gedaan.”

Volgens Ovink is deze aanpak een mooi voorbeeld van vernieuwing in het waterbeheer. “En de waterproblematiek beperkt zich niet tot Nederland. Overal in de wereld wordt geworsteld met waterbeheer en klimaatverandering. Het zal een belangrijk onderwerp worden op de klimaatconferentie in Parijs volgende maand. Nederland zal daar wat kunnen laten zien.”

Video Waterschap Rivierenland: Palenwand 

Voor het project in de Alblasserwaard moet zo’n 11 kilometer dijk worden aangepakt. Veel dijken zijn instabiel en moeten vooral versterkt worden met nieuwe grondlagen aan de binnenkant. Maar het probleem is dat daar veel woningen staan. Door het gebruik van paalversterkingen, het verbreden van de dijk aan de buitenzijde en het opvijzelen van woningen kan die gedwongen sloop aanmerkelijk worden teruggebracht. En dat geeft veel procedurele voordelen: in het hele traject is geen onteigeningsprocedure ingezet.

Video Waterschap Rivierenland: Opvijzelen 

Kuijken: “In feite zijn zulke technieken een uitbreiding van onze gereedschapskist. We zijn in de Nederlandse delta nooit klaar. Tot 2050 moet er 1000 kilometer dijk zijn versterkt, dus we moeten nog dik dertig jaar door. Dat betekent dat we het uiteindelijk wel met de burgers samen moeten doen.”

Volgens heemraad Goos den Hartog van het waterschap Rivierenland wordt er in het project zoveel mogelijk geprobeerd om draagvlak te krijgen voor de dijkaanpak. “Het begint ermee om al in een heel vroeg stadium met de mensen te gaan praten, ver voordat de eerste werkzaamheden plaatsvinden. Dat doen we elders ook: we zijn daar nu al met mensen in gesprek, terwijl de precieze aanpak nog moet worden uitgewerkt.”

De bouwkosten van de aanpak zijn weliswaar hoger, maar het waterschap wint daarmee tijd doordat bezwaarprocedures achterwege blijven. “Maar wat belangrijker is: je vertrouwt elkaar. Ook al kunnen we niet iedere woning redden.”

Lees verder: ‘Risico’s afdekken kost geld’ 

Reageer op dit artikel