artikel

Commentaar: Onthutsend

infra

Commentaar: Onthutsend

Al jarenlang wordt gesproken over de rol van opdrachtgevers op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheid. Op dat punt hebben zij zelfs een wettelijke verantwoordelijkheid. Nu blijkt uit een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) dat geen enkele opdrachtgever het goed doet op dit punt.

Te vaak, zo zegt de Inspectie, denken opdrachtgevers dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen afschuiven op de uitvoerende aannemer. Dat is onthutsend, zeker in de grond-, weg- en waterbouw. Het is de gevaarlijkste sector om in te werken. Het aantal meldingsplichtige ongevallen ligt met 142 per 100.000 werknemers vijf keer zo hoog als het gemiddelde van alle sectoren. Eén op de vijf werknemers heeft last van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Alle reden dus om daar iets aan te doen.

Natuurlijk hebben aannemers zelf een grote verantwoordelijkheid. Die moeten ze ook nemen. Maar op een aantal punten zijn ze afhankelijk van hun opdrachtgevers. Daarbij spelen zaken als tijdsdruk, de inrichting van het werkvak en de beveiliging een grote rol. Op dat punt moeten aannemers eens wat assertiever worden. In de informatieronde van een aanbesteding hebben zij bijvoorbeeld het recht te vragen naar bijvoorbeeld het V&G-plan van de opdrachtgever. En het recht de vraag te stellen waar het onderzoek naar verontreiniging in te saneren grond is en of is gekeken naar mogelijke bommen in de bodem.

De ISZW is al sinds 2012 bezig met een sectoraanpak in de gww. Speerpunten zijn het verminderen van fysieke belasting, bevorderen van een veilige werkplek, veilig werken met verontreinigde grond en vergroten van kennis bij opdrachtgevers over hun verantwoordelijkheden. Daar moet de inspectie mee doorgaan. En zij dient bij de eigen minister de kennis te vergroten. Bijvoorbeeld op het punt van tegenstrijdigheden tussen arboregels en omgevingsregels. Zolang minister Asscher zegt positief te zijn over het groeiende besef bij opdrachtgevers, gebeurt daaraan in elk geval te weinig.

Reageer op dit artikel