artikel

Vismigratierivier werkt positief uit

infra

Vismigratierivier werkt positief uit

De plannen voor de innovatieve vismigratierivier in de Afsluitdijk werken op verschillende manieren positief uit. Trekvissen kunnen na aanleg 24 uur per dag de barrière passeren hetgeen goed is voor de visstand in Waddenzee, IJsselmeer en het verdere achterland, blijkt uit het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Ook voor de waterbouw kan het innovatieve werk goed uitpakken. Het biedt kansen om de positie van de Nederlandse waterbouwsector te verstevigen. Wereldwijd zijn er tweehonderd locaties waar de Vismigratierivier een oplossing kan zijn. Omdat het hier gaat om een innovatie, beveelt de Commissie voor de MER wel aan na voltooiing de effecten van de rivier goed te monitoren. Pas dan kan blijken of de rivier ook daadwerkelijk doet wat er nu van gedacht en gehoopt wordt. En dan pas kan het een exportartikel worden.

Reageer op dit artikel