artikel

Nederland moet werken met de natuur internationaal vermarkten

infra Premium

Nederland moet werken met de natuur internationaal vermarkten

De waterveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving zijn gebaat bij de ontwikkeling van natuurprojecten. Daarom moet het zogeheten werken met de natuur de norm worden voor het provinciaal beleid in Zuid-Holland.

Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in het advies ‘Werken met natuur: van niche naar norm’. Naast het werken met de natuur als provinciaal uitgangspunt zou het ontwikkelen van natuurprojecten ook een belangrijk exportartikel kunnen zijn, meent de PAL. Omdat ruim de helft van de wereldbevolking in delta’s woont, zijn er volop mogelijkheden om de Nederlandse expertise op dit gebied in het buitenland te vermarkten. “Verzilver daarom als provincie samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere partners de markt- en exportkansen voor Nederland als innovator op dit gebied”, aldus de commissie.

Als geslaagd voorbeeld van werken met de natuur noemt de PAL de Zandmotor. Het gaat daarbij om een schiereiland van 128 hectare dat langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen is gerealiseerd door met baggerschepen zand van ongeveer 12 kilometer uit de kust te halen. De commissie spreekt van een “potentieel mondiaal exportproduct” en wijst erop dat nog nergens ter wereld een vergelijkbaar project van die omvang is gerealiseerd. De Zandmotor is een belangrijke bescherming tegen zeespiegelstijging en is daarnaast geschikt voor recreatie. De commissie wijst erop dat zandsuppleties die voorheen nodig waren voor de kustveiligheid met de komst van de Zandmotor kunnen uitblijven, waardoor kosten worden bespaard. 

Reageer op dit artikel