artikel

Blog: Prijsduiken bij zeesluis IJmuiden

infra Premium

Blog: Prijsduiken bij zeesluis IJmuiden

Wordt de zeesluis IJmuiden een potentieel nieuw rampenproject? Of wordt het mega-project juist een toonbeeld van slimme innovatie doordat met een compleet nieuw ontwerp – met drie in plaats van vier deuren – honderden miljoenen euro’s zijn bespaard? Heeft OPENIJ (BAM en VolkerWessels) een gouden greep gedaan of hebben ze een enorme potentiële zeeperd binnengehaald?

De winnende combinatie heeft een abnormaal lage inschrijving neergelegd en die is nu geaccepteerd met een definitieve gunning. De inschrijving is intussen ook nog op haalbaarheid getoetst via een externe audit. Tegelijk hebben de afvallers de Alcatel-periode laten verstrijken en geen bezwaar aangetekend tegen de gunning.

Rijkswaterstaat stelde de voorlopige gunning van het project met ruim een week uit om de winnende combinatie op het matje te roepen en te vragen om een nadere toelichting. Tijdens zo’n gesprek op directieniveau worden de marktpartijen uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de extreem lage inschrijfprijs en de afwijking ten opzichte van zowel de raming van de opdrachtgever als van de andere inschrijvers.

Daarbij komt ook de mogelijkheid aan de orde om het bod alsnog in te trekken en de winnende plek af te staan aan de volgende inschrijver, maar van die terugtrekregeling wenst de combinatie geen gebruik te maken. Zij staan juist op het standpunt ten volle de mogelijkheden van een optimaal ontwerp te hebben benut. Blijft de vraag of het een briljante oplossing is (succes van de concurrentiegerichte dialoog) of een risico als in de ontwerpfase blijkt dat het toch niet aan de eisen voldoet…

Uitgerekend BAM-topman Rob van Wingerden waarschuwde afgelopen zomer voor het potentiële gevaar van nieuwe ‘ongelukken’, waarvan de bouw er afgelopen jaren naar zijn smaak al te veel heeft gezien. De transitie naar nieuwe contractvormen en de crisis zijn naar zijn oordeel een “gevaarlijke cocktail” gebleken, waarin de risico’s niet in verhouding staan tot de marges. Grote honger maakt minder kieskeurig, waarschuwde hij.

En een gewaarschuwd mens telt voor twee, Toch? Hoe bewijs je vooraf dat een nieuw ontwerp geen extra risico’s met zich meebrengt en precies voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever? Of de combinatie alle beloftes kan waarmaken, zal komende jaren tijdens de uitvoering moeten blijken. Voorlopig krijgen ze die kans.

Ingrid Koenen, verslaggever Aanbesteden Cobouw 
Reageren op deze blog? Dat kan via i.koenen@cobouw.nl of via Twitter op @IngridKoenen 

Reageer op dit artikel