artikel

Heijmans renoveert woonstraten met RecoFlex

infra Premium

Heijmans renoveert woonstraten met RecoFlex

Straten in woonwijken uit de jaren zestig en zeventig kunnen weer twintig jaar mee met een toplaag uit het asfaltmengsel RecoFlex. Heijmans verwacht een levensduur van vijftien tot twintig jaar. De gemeente Ede heeft de primeur.

RecoFlex is een regionaal gebonden asfaltmengsel, zegt innovatiemanager Gerbert van Bochove van Heij­mans. Het is volgens hem bedoeld voor ondergronden met voldoende draagkracht. Dat is vooral het geval in de meer zandige delen van het land. “Het materiaal is zo stabiel dat het eenvoudig de verkeersbelasting draagt en tevens zo buigzaam dat het gebruik kan maken van bestaande onderlagen”, zegt Van Bochove. “Het is een complete asfaltconstructie in één laag.”

Voor het aanbrengen wordt de bestaande toplaag verwijderd tot op de puinlaag. De fundering blijft behouden. “Het is zonde om die ook weg te halen als die nog goed is”, vindt Van Bochove. Bij traditionele renovaties wordt de straat tot op een halve meter diepte uitgegraven en wordt de fundering opnieuw opgebouwd en afgewerkt met twee of drie lagen asfalt tot een dikte van 12 centimeter.

In Ede is een deel van de toplaag van de Ceelman van Ommerenweg waar het nieuwe mengsel is verwerkt, weggefreesd tot een diepte van 4 centimeter. In plaats van dit materieel kan een wiellader de fundering ook vrijmaken. Bijzondere aandacht vergt daarna het vlak maken van de ondergrond. Dat kan wat Van Bochove betreft met een combinatie van een wiellader en een lasergestuurde grader. “Je hebt maar één gelegenheid om dat goed te doen.”

Brugdekken

RecoFlex lijkt in grote lijnen op een mengsel dat Heijmans eerder ontwikkelde voor stalen brugdekken. “Daar heb je vergelijkbare omstandigheden”, zegt Van Bochove. “De ondergrond kan sterk bewegen en het asfalt moet meebewegen zonder dat het scheurt.” In woonwijken beweegt de deklaag onder het gewicht van onder meer zware verhuis- en vuilniswagens. Het asfalt veert als het ware mee. Het ‘brugdekasfalt’ is opnieuw samengesteld aan de hand van de omstandigheden. Het asfalt is dicht; in het geval van Ede werden geen bijzondere eisen gesteld aan onder meer waterdoorlatendheid.

De vervanging van het wegdek hoeft in beginsel niet langer te duren dan twee dagen, begroot Van Bochove: op dag 1 wordt de bestaande deklaag verwijderd en op dag 2 vervangen. Mede daardoor is een gemeente minder geld kwijt en ervaren de omwonenden minder overlast. Met dat in gedachten vroeg Ede ruim een jaar geleden of Heijmans wellicht een oplossing had voor de mankerende toplaag. Aan de hand van de specificaties kwam de wegenbouwer uit bij het ‘brugdekasfalt’ en paste de samenstelling ervan aan.

Heijmans ziet intussen een grote markt voor zijn RecoFlex. In veel woonwijken uit de jaren zestig en zeventig raakt het asfalt danig versleten omdat de bitumen zijn verhard. “Vaak is het ook niet echt asfalt”, zegt Van Bochove. Veel van zulke straten zijn aangelegd door een constructie te maken met om en om een spuitlaag en steenslag. Het resultaat lijkt op asfalt.

Straatstenen

RecoFlex kan in principe ook worden gebruikt om een straat met elementenverharding te renoveren. De straatstenen dienen dan als ondergrond. Heijmans heeft daar eerder een proef mee gedaan. Ook hier is het asfaltmengsel in staat gebleken om met de ondergrond mee te bewegen. Eerdere pogingen om elementenverharding met gewoon asfalt af te werken zijn om die reden mislukt. “Na een jaar gaat het scheuren en komen er gaten in.” In woonwijken veert de deklaag mee met het verkeer.

Reageer op dit artikel