artikel

Anti-ramkraaksysteem als waterkering

infra

Anti-ramkraaksysteem als waterkering

Een beproefd anti-ramkraaksysteem heeft mogelijk een grote toekomst als waterkering. Als een overstroming dreigt, komt een betonnen keerwand volautomatisch de grond uit. Het systeem heeft voldoende sterkte om de vloed te keren.

Vooral in dichtbebouwde omgeving kan een beweegbare kering interessant zijn. Een dijk van pakweg 40 meter breed en 10 meter hoog vergt sloop van huizen en verplaatsing van infrastructuur en blokkeert vrij uitzicht.

De Block-IT waterkering daarentegen is een betonnen wand die in een paar seconden omhoog kan schuiven wanneer het nodig is. De kracht van het water is geen probleem, want het systeem is ooit ontworpen om een vrachtauto tegen te houden die op volle snelheid rijdt. “Waterdruk is pakweg 1500 kilo per kuub, terwijl ons systeem berekend is op aanrijkrachten van 1 miljoen Joules”, zegt bedenker Maarten Eickholt. “We kunnen onze waterkering eenvoudig zo sterk maken dat er een schip van 20 ton met 20 kilometer per uur tegenaan kan botsen.” De schuifwand is gemaakt van gewapend hogesterktebeton. Hoe groter de te verwachten krachten, hoe dikker de betonconstructie.

In eerste instantie mikte Block-IT met de doorontwikkeling van zijn anti-ramkraakconstructie op gebruik als ‘coupure’. Zo zou het eenvoudig doorgangen in polderdijken kunnen afsluiten van toestromend water. Inmiddels zien de bedenkers meer toepassingen. Met behulp van gekoppelde modules kan Block-IT de kering ook honderden meters breed maken en wel 10 meter hoog. Dat maakt het een interessant alternatief voor een brede dijk. Dijkverzwaringen worden overbodig als de ondergrondse constructie van de Block-IT met behulp van damwanden in het hart van een bestaande dijk wordt gebouwd. “Dat is veel goedkoper dan ophoging en bovendien goed voor de macrostabiliteit van de dijk”, zegt Eickholt. “Behalve de dreiging van ‘overtopping’ neem je namelijk ook de dreiging weg van ‘piping’.”

Basis van de flexibele waterkering is een in de grond aangebrachte betonnen huis. De betonnen wand die daarin wordt geplaatst is hydraulisch in hoogte verstelbaar. Dat kan volautomatisch en computergestuurd, maar ook met simpele handbediening. Bij proeven ging Block-IT zelfs uit van een drievoudig uitgevoerde hydrauliekinstallatie. Het Hoofddorpse bedrijf deed al tests bij TNO in Helmond, een grootschaliger demolocatie wordt gebouwd in Delft. Eickholt ziet een grote markt voor het product. “Wereldwijd verwachten bijna 136 deltasteden overstromingsproblemen door zeewaterstijging. Volop plekken dus waar geen ruimte is voor een conventionele dijk.”

Reageer op dit artikel