artikel

Waterdruppelsysteem lijkt winnaar in strijd tegen blad op het spoor

infra

Waterdruppelsysteem lijkt winnaar in strijd tegen blad op het spoor

NS zit nu waarschijnlijk op het goede spoor als het gaat om het probleem van de blaadjes op de rails. Het is een alom bekend en berucht fenomeen dat zich in de herfst manifesteert en voor veel vertragingen zorgt omdat treinen problemen hebben bij het remmen en optrekken. De oplossing komt van een treinmachinist en is even simpel als doeltreffend: maak de rails nat met water.

Treinmachinist René Slagter staat aan de basis van een systeem dat de Nederlandse Spoorwegen, en ook spoorbeheerder ProRail, verlost van een groot probleem: blaadjes op de rails. Het is jaar in jaar uit vaste prik als in het najaar de bladeren in groten getale neerdwarrelen. In bosrijke gebieden ondervinden de machinisten grote hinder van de bladeren die zich aan de rails hechten.

Curieus genoeg blijkt de vloeistof die juist in de herfst meestal ruimschoots voorhanden is, ook de oplossing. De ervaring van Slagter was namelijk dat het na een flinke regenbui ook gedaan was met de gladheid. Door simpelweg water op de rails te druppelen en tegelijkertijd de wielen van de passerende trein schoon te spuiten, moet het probleem kunnen worden opgelost, was zijn idee. Het water en het blad vormen een substantie die in korte tijd van de rails wordt gereden.

Een idee hebben is één, maar de praktische uitwerking ervan is een ander verhaal. Het patent, dat uiteindelijk kwam te berusten bij NS Reizigers, moest in de praktijk zijn werking bewijzen. Daarvoor gingen de seinen op groen en kreeg Rail Road Systems de opdracht om het principe om te zetten in een maakbaar systeem voor het spoor. Hiervoor bedacht het bedrijf, in samenwerking met de NS, een waterleiding die onder de kop van de rails, aan de buitenkant van de spoorstaaf, wordt gemonteerd.

 

De waterleiding wordt, in een buis van gehard eps, aan de buitenkant van de spoorstaaf gemonteerd. Foto: Rail Road Systems.

Druppelaars

Op een onderlinge afstand van 25 centimeter is deze waterleiding voorzien van druppelaars die kleine hoeveelheden water over de kop van de met blad vervuilde rails laten vloeien. De waterleiding is beschermd door een omhulsel van gecoat eps 500 (een hard soort geëxpandeerd polystyreen, oftewel piepschuim). Het geheel wordt door middel van een klemsysteem aan de spoorstaaf bevestigd.

Aan de bovenzijde ligt het omhulsel met daarin opgenomen de druppelaars gelijk met de spoorstaaf. Een mini-waterkering in de vorm van een opstaande rand van mosrubber (heel zacht materiaal) zorgt ervoor dat het water alleen in de richting van de kop van de spoorstaaf stroomt.

 

Een opstaande rand van mosrubber zorgt ervoor dat het water naar de kop van de spoorstaaf stroomt. Foto: Rail Road Systems.

Onderzoeksinstituut Dekra Rail heeft het systeem in eerste instantie op een proefbaan en op een aantal emplacementen getest. De resultaten waren zodanig dat ProRail toestemming gaf vervolgtests uit te voeren op het spoor bij station Veenendaal. Ook daar waren de resultaten goed. Het nathouden van de spoorstaven resulteerde in een verbetering van het remvermogen met meer dan 70 procent.

Volgens Patrick Steijger van Rail Road Systems is het in de praktijk de bedoeling dat alleen water wordt toegevoerd kort voordat een trein zich aandient via een detectiesysteem. Daardoor kan de emulsie van water en bladeren alvast weken. De watertoevoer wordt geregeld via waterpompen die langs het spoor worden opgesteld. Een compressiesysteem blaast de waterleiding leeg zodra vorst optreedt en het risico bestaat dat de waterleiding kan bevriezen.

Vooralsnog is het systeem bestemd voor installatie bij stations en dan vooral in bosrijke gebieden zoals de Veluwe en het Gooi. In totaal gaat het daarbij volgens Steijger om circa tweehonderd locaties in Nederland waar het sproeisysteem toegepast kan worden. In hoeverre de succesvolle proeven nu een vervolg krijgen is onderwerp van overleg tussen de betrokken partijen.

Reageer op dit artikel