artikel

Gebruikte cellulose in Fries fietspad

infra

Gebruikte cellulose in Fries fietspad

Doorgespoeld toiletpapier moet als volwaardige grondstof dienen voor asfalt van een fietspad in Friesland. Wetterskip Fryslân steekt 42.000 euro in een onderzoek hoe de cellulose, die overblijft na het zeven van afwater, kan worden opgewaardeerd.

De cellulose wordt gebruikt als afdruipremmer, die voorkomt dat een pas geasfalteerde laag te snel op het wegdek uitzakt. De viscositeit wordt namelijk door de vezels beïnvloed. Normaliter wordt hier nieuw cellulose voor gebruikt. Verkennend onderzoek heeft laten zien dat ook cellulose uit afvalwater kan worden ingezet.” Het asfalt behoudt volgens Yede van der Kooij van het waterschap zijn kwaliteit, ook al gaat het om gebruikt wc-papier.

Een onderzoek, dat samen met de provincie Friesland en KNN Advies uit Groningen wordt uitgevoerd, moet aantonen op welke wijze de vezels uit het rioolwater kunnen worden opgewerkt om aan de eisen voor afdruipremmers te voldoen. Wetterskip Fryslân haakt het onderzoek aan bij een fijnzeefproject, dat in 2014 met het bedrijfsleven en het naburige waterschap Noorderzijlvest is opgezet. Bij de rioolwaterzuivering in Ulrum staat een fijnzeef. Van der Kooij vindt het nog te vroeg om met resultaten daarover naar buiten te komen..

Het project in Friesland gaat verder dan de pilot van Waterschap Aa en Maas in Brabant, waar sinds 2013 in Aarle-Rixtel het hergebruik van weggespoeld toiletpapier centraal staat. “Het grote verschil is dat daar gesproken werd over de mogelijkheden van de toepassing. Pellets van gewonnen cellulose werden bijvoorbeeld voor energieopwekking ingezet. Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd over alternatieven. Wij kennen uiteraard ook de projecten van andere waterschappen en werken binnen de Grondstoffenfabriek van de Unie van Waterschappen ook nauw samen. Dat de vezels nu werkelijk worden opgewerkt om tot toepassing in asfalt te komen, is een primeur. Het gaat niet om een verkennend, maar toegepast onderzoek.”

De voorbereidingen voor het project beginnen deze maand met het selecteren van de benodigde bedrijven.

Reageer op dit artikel