artikel

LIFE helpt bij zoeken naar innovaties wegen

infra

LIFE helpt bij zoeken naar innovaties wegen

Het LIFE-programma van de Europese Unie kan helpen bij de ontwikkeling van milieuvriendelijker en innovatieve wegen. Dat bleek tijdens een conferentie van het Comité van de Regio’s over duurzame infrastructuur in EU-regio’s.

In het nieuwe LIFE-programma dat het enige financiële instrument binnen de EU is dat volledig is gericht op milieu, steekt tot 2020 3 miljard euro in efficiënt omgaan met grondstoffen en klimaatvriendelijke economie. Tijdens het congres werden succesvolle voorbeelden daarvan getoond die zijn bereikt in publiek-private samenwerkingsprojecten. Voor wegen gaat het dan vooral om de introductie van innovatieve materialen die zorgen voor minder geluidhinder en een lager energieverbruik. Niet getoond maar wel iets dat mee kan doen in dat rijtje zijn innovaties die CO2 afvangen langs wegen en in tunnels.

Reageer op dit artikel