artikel

Lekker rekenen! Is dat de kunst?

infra Premium

De cijfers vliegen ons dagelijks om de oren. Het meest opmerkelijke bericht over cijfers vond ik wel dat alle Kamerleden van de commissie onderwijs zijn gezakt voor de rekentoets. Zonder enige voorbereiding bleek de toets een te grote kluif. Daar moest ik aan denken toen ik in Cobouw las over ‘te hoge kosten, te grote risico’s en onvolledige informatie’.

Met bovengenoemde argumenten zijn drie van de vier bouwcombinaties uit het aanbestedingsproces van het Noorderbrugtracé in Maastricht gestapt. Zij hebben hun eigen rekentoets gedaan en daaruit hun conclusie getrokken. Volgens de berichten gaat het om een voorinvestering van 1,5 miljoen euro door elk van de partijen met een kans van 1 op 4 op een opdracht van 168 miljoen euro. Kan dat niet anders?

Jaren geleden leerde ik dat een brug in infrastructurele termen een kunstwerk is. Kunst is volgens Van Dale ‘het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken’. Nu heeft een brug ook en vooral een gebruiksfunctie: mogelijk maken van verkeer van de ene naar de andere oever. Tegelijk is het een unieke creatie in het landschap.

Kunst selecteer je niet op prijs. Toch spelen financiën wel een rol. Zo kan ik me geen Rembrandt veroorloven. Hooguit een mooie reproductie. Of een schilder uit een ander prijssegment. De aanbesteding van een complex traject als het Noorderbrugtracé zou je ook kunnen zien als de voorbereiding op een uniek kunstproject. Kunst in opdracht.

Bij kunst in opdracht is het belangrijkste de klik tussen klant en kunstenaar: het vertrouwen van de klant in de kunstenaar dat hij of zij in staat is iets te maken dat aan de verwachtingen voldoet binnen het budget dat de klant beschikbaar heeft. Dat hoeft zelfs bij een brug toch geen 6 miljoen euro te kosten om dat boven tafel te krijgen?

Gerben van Dijk, Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel