artikel

Hogescholen in zee met waterschap

infra

Hogescholen in zee met waterschap

Waterschap Rivierenland en de hogescholen HAN en Van Hall Larenstein zijn een intensieve samenwerking aangegaan.

De drie partijen hebben een convenant afgesloten om de komende vier jaar samen innovatie- en strategievraagstukken op te pakken op het gebied van regionaal waterbeheer. Een belangrijk doel hierbij is kennisuitwisseling.

Het waterschap hoopt op meer interesse van studenten voor water en dijken. Ook heeft het als wens dat samenwerking leidt tot nieuwe inzichten voor een duurzaam beheer van dijken en rivieren. De hogescholen proberen door de relatie met de praktijk de inhoud van hun opleidingen zo actueel mogelijk te houden.

Aantrekkelijker

Met opgaven uit de waterschapspraktijk koppelen de hogescholen hun opleidingen aan “reële en actuele maatschappelijke vraagstukken”. Ze verwachten dat het onderwijs daardoor aantrekkelijker wordt voor studenten.

Dat studenten actuele kennis verwerven die ze na hun opleiding direct kunnen toepassen in een baan in de watersector, maakt de opleiding echter niet alleen aantrekkelijker voor studenten maar komt ook de watersector goed van pas.

Vergrijzing vormt de aankondiging van een forse uitstroom, waardoor nieuwe medewerkers hard nodig zullen zijn. Naast de waterschappen zouden om dezelfde reden ook andere bedrijven en organisaties in de watersector jonge aanwas goed kunnen gebruiken.

Reageer op dit artikel