artikel

Eenvoud kenmerkt geluidsscherm met geïntegreerde zonnepanelen

infra

Eenvoud kenmerkt geluidsscherm met geïntegreerde zonnepanelen

Geluidsschermen met geïntegreerde zonnepanelen zijn al langer op de markt. IPV Delft, Holland Scherm en Pieters Bouwtechniek denken met een eigen ontwerp meerwaarde te leveren op het gebied van eenvoud en diefstalgevoeligheid.

Het slimme van het nieuw ontworpen scherm schuilt vooral in de stalen plaat aan de bovenzijde, waarop de zonnepanelen worden bevestigd. Deze plaat doet namelijk tevens dienst als kabelgoot, zodat de kabels volledig aan het zicht worden onttrokken.

Om het kwaadwillenden zo moeilijk mogelijk te maken, worden de zonnepanelen op de staalplaat bevestigd door middel van popnagels. Een dergelijke bevestigingswijze heeft als nadeel dat een los paneel eigenlijk niet vervangen kan worden, beaamt Ronald Rozemeijer van IPV Delft. In dat geval, bijvoorbeeld als een paneel defect raakt, moet het frame boven op het scherm, inclusief de kabelgoot, worden vervangen. De wijze van bevestiging maakt echter diefstal ook nagenoeg onmogelijk, aangezien de onverlaten dan een compleet paneel moeten demonteren en meenemen. “Dit was natuurlijk een moeilijk punt bij het ontwerp, maar we kwamen hier echt op popnagels uit omdat diefstal van zonnepanelen gewoon veel voorkomt”, aldus Rozemeijer.

Zettingen opvangen

De stalen staanders van het scherm, die 10 graden achterover hellen voor een optimale geluidwering, hebben een hart-op-hartafstand van 6 meter. Daartussen worden in de basisuitvoering horizontaal glazen panelen met een afmeting van 6 bij 1 meter gemonteerd, drie boven elkaar. Het scherm rust op een betonnen voet, die op staal of op palen kan worden gefundeerd. Bij fundering op staal wordt de bevestiging van de panelen zodanig aangepast dat ze eventuele zettingen op kunnen vangen.

De drie partijen achter het scherm hebben enkele jaren geleden al een funderingsloos geluidsscherm ontwikkeld en op de markt gebracht. Dit scherm kent een snelle bouwtijd, waarbij de overlast voor de omgeving beperkt blijft. Het energieopwekkende scherm is volgens de ontwerpers ook op deze wijze te funderen.

Om een zo hoog mogelijk rendement te realiseren, worden de pv-panelen onder een hoek van 30 graden geplaatst. Door het eenvoudige ontwerp kan de kostprijs van het scherm laag worden gehouden.

Reageer op dit artikel