artikel

Aannemer ontwerpt uitklapbare waterkering Bunschoten-Spakenburg

infra

Aannemer ontwerpt uitklapbare waterkering Bunschoten-Spakenburg

De historische kern van Bunschoten/Spakenburg krijgt een ingebouwde, uitklapbare waterkering. Hoewel een aantal van dergelijke systemen al is bedacht en ook beproefd, bepaalt de nog te kiezen aannemer voor het project het uiteindelijke ontwerp.

Langs de havens van Bunschoten-Spakenburg is de waterkering volgens de huidige maatstaven niet hoog genoeg. De totale lengte van de uitklapbare waterkering bedraagt 360 meter en bestaat uit drie gedeelten langs de oude en de nieuwe haven. Bij de oude haven komt de kering in de straat en ter hoogte van de nieuwe haven in een muurtje.

Eén van de eisen is dat de kering binnen drie uur door twee of maximaal drie personen opgezet kan worden. Als namelijk een storm met kracht 12 het water vanuit de randmeren opstuwt, is er weinig tijd om de kering op te zetten.

Experimenteel model

Bestaande uitklapbare keringen zijn onder andere de vlotterkering en de Dutch Dam. Van de vlotterkering heeft Dura Vermeer vorig jaar een experimenteel model gebouwd in Hoek van Holland. Deze kering heeft scharnierende panelen die automatisch naar boven komen onder druk van het stijgende water. “Maar misschien komt de aannemer straks wel met heel iets anders”, aldus een woordvoerder van opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe.

De situatie in de kern van Spakenburg is volgens Rijkswaterstaat complex, omdat de ruimte beperkt is en er veel belangengroepen zijn. Het is winkelgebied, er staan woningen en er vinden toeristische activiteiten plaats. Bovendien heeft het werkgebied cultuurhistorische waarde en is er bedrijvigheid van de scheepvaart. Een complicerende factor is mogelijk de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond. Naast een zorgvuldige inpassing van de kering wil de opdrachtgever de overlast tot een minimum beperken.

22 km dijk

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat verbetert het Waterschap Vallei en Veluwe tot en met 2017 in totaal 22 kilometer dijk langs de zuidelijke randmeren tussen Amersfoort en Nijkerk.

De aanbestedingsprocedure voor de uitklapbare kering in Bunschoten-Spakenburg begint op 3 maart. De gunning vindt uiterlijk plaats in juli.


Reageer op dit artikel