artikel

Schuinlopende wegrand rafelt niet en is veiliger

infra

Schuinlopende wegrand rafelt niet en is veiliger

Door wegen aan de zijkanten schuin weg te laten lopen en op te sluiten in de funderingslaag gaan de randen minder snel rafelen. De naadloze overgang met de berm vergroot volgens Pim Hondeveld vooral de veiligheid van lokale wegen in het buitengebied.

Hondeveld had jarenlang een weg- en waterbouwbedrijf in Gelselaar, een dorpje op de grens van Twente en de Achterhoek. Bij een recente prijsvraag van uitvindersorganisatie Novu greep hij met zijn nog naamloze product net naast de prijzen. De octrooi-aanvraag loopt en het idee is beschermd. Ook een proefproject is nabij, maar daar kan de weg- en waterbouwer nog niet veel over kwijt.

Het idee is niet van vandaag of gisteren, Hondejveld liep er al heel lang mee rond, omdat de randen van vooral wegen in het buitengebied vaak een probleem vormen. Ze worden snel stukgereden door uitwijkende vrachtwagens en tractoren en vormen daardoor ook een gevaar voor fietsers die, als ze moeten uitwijken, zomaar in een kuil kunnen belanden.

Kern van Hondevelds idee is dat de puinfundering van een weg aan de rand een inkeping heeft. Daardoor loopt het wegdek schuin weg wat de rand van de weg minder aantrekkelijk maakt om te berijden. Dat is precies de bedoeling, want het voorkomt dat de rand kapot wordt gereden en gaat rafelen. Doordat bij het frezen een nok in de funderingslaag ontstaat, wordt de asfaltlaag mooi opgesloten. Daardoor loopt het asfalt aan de rand niet weg tijdens het aanbrengen en kan het beter verdicht worden.

Grote aanpassingen aan het materieel zijn volgens Hondeveld niet nodig. Om de 40 tot 50 centimeter schuine strook te verkrijgen, kan de funderingslaag worden ingefreesd, wat een extra handeling vergt. Voor het schuin aanbrengen van het asfalt langs de randen moet een wig worden gemonteerd op de verdichtingsbalk van de spreidmachines. Ook de wals zal een minimale aanpassing moeten ondergaan.

Hoewel de schuin weglopende wegrand niet uitnodigt om te berijden, is het ook weer niet onmogelijk. Fietsers kunnen er veilig naar uitwijken als een tegenligger opdoemt. Door hem af te strooien met split kan de rand extra stroef worden gemaakt, zodat fietsers daar grip op hebben. De rand kan ook een opvallende kleur krijgen, waardoor de gebruikelijke belijning weer kan worden weggelaten.

De constructie voorkomt volgens Hondeveld dat wegranden na een paar maanden moeten worden aangevuld met gravel, waarna bij een volgende onderhoudsronde grasbetonblokken worden geplaatst. Maar ook die zakken weg onder het gewicht van uitwijkende tractoren, terwijl het geen sinecure is om ze bij een onderhoudsbeurt weer op te halen.

Reageer op dit artikel