artikel

Innovaties zetten bouw op zijn kop

infra

Innovaties zetten bouw op zijn kop

Slimme gebouwen voorzien van domotica en zelfrijdende auto’s zijn belangrijke innovaties die grote invloed gaan krijgen op de bebouwde omgeving en de infrastructuur. In het document ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) wordt een beeld geschetst van wat Nederland te wachten staat.

Nederland moet een proeftuin worden voor zelfrijdende voertuigen. Met die aankondiging kwam minister Melanie Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) vorige week naar buiten. De infrastructuur van Nederland en de aanwezige kennisinstellingen bieden ons land de mogelijkheid een voortrekkersrol te gaan spelen op dit gebied. “Voertuigen die met elkaar communiceren en gelijktijdig optrekken of afremmen, kunnen zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer”, zo legde de bewindsvrouw uit. Zelfrijdende auto’s bevorderen de verkeersveiligheid, zijn goed voor het milieu en besparen kosten. Nederland als proeftuin voor dit soort innovaties komt bovendien de internationale profilering van ons land ten goede.

In netwerken aan de slag

Efficiënte mobiliteit is slechts een van de technologische vernieuwingen die ons de komende jaren te wachten staat. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voorziet dat uiteenlopende innovaties grote impact gaan krijgen. Zo zullen woningen met uiteenlopende domoticavoorzieningen steeds vaker voorkomen en zal de filedruk worden ontlast doordat er meer gebruik wordt gemaakt van zelfrijdende auto’s. “Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers, zullen veel vaker samen in netwerken aan de slag gaan en afwisselend initiatief en verantwoordelijkheid nemen”, stelt de Rli.

De verbrede snelweg A2 richting Amsterdam. Slimme auto’s krijgen invloed op de infrastructuur. Foto: Ton Borsboom

Dat alles blijft niet zonder gevolgen voor vrijwel alle facetten van de bedrijfstak bouw. De zelfrijdende auto waarvan minister Schultz van Haegen hoge verwachtingen koestert, leidt bijvoorbeeld tot een intensiever gebruik van het wegdek. Hierdoor is op relatief korte termijn meer onderhoud nodig. Op langere termijn daarentegen neemt die behoefte weer af. “De volgende generatie wegdek kan kleinere scheuren zelf herstellen en data over de staat van het wegdek doorgeven voor preventief onderhoud”, zo verwacht de Rli.

Drones

Een andere ontwikkeling die de organisatie voorziet is dat intelligent energieverbruik in gebouwen zal leiden tot de behoefte aan een nieuwe energie-infrastructuur. “Met meer zelfvoorzienende gebouwen op het gebied van energie, kan de rol van het huidige energienetwerk sterk veranderen”, zo staat in het onderzoek. Verder zal domotica grote impact krijgen op de woningen in Nederland. Huizen dienen hierop te worden aangepast.

Een vergelijkbaar effect geeft het gebruik van drones. Hierdoor zullen gebouwen kunnen aansluiten op het netwerk van het luchtverkeer.

Het gegeven dat door de opkomst van drones daken vaker zullen worden gebruikt voor onder meer bevoorrading, maakt een ander ontwerp noodzakelijk. Om al die veranderingen in goede banen te leiden is een alerte overheid noodzakelijk, stelt de Rli. “De overheid zal op een andere manier moeten participeren in bestaande en nieuwe netwerken, omdat de intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving daar wordt vormgegeven”, is de conclusie. 

Reageer op dit artikel