artikel

Prijswinnende sluisdeur goed voor export

infra Premium

Een vezelversterkte kunststof sluisdeur, een machine om rietschermen te zetten in duinzand, en een onbemand inspectievliegtuig zijn de respectievelijke winnaar en de genomineerden geworden in de categorie ‘droge voeten’ van de Waterinnovatieprijs 2014 van de Unie van Waterschappen.

Uit de inzendingen koos de jury als winnaar van de categorie Droge Voeten, één van de vier categorieën, de deuren die FiberCore Europe maakte voor Sluis III van het Wilhelminakanaal in Tilburg. De buitenkant van de deur bestaat uit 30 millimeter dik glasvezelversterkte polyester in een sandwichconstructie waarbij de boven- en onderhuid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Alternatief voor beton

‘Een krachtige en doelmatige innovatie’, zegt de jury die er ‘een duidelijke opschaling van een techniek in opkomst’ in ziet. Het innovatieve karakter zit vooral in de toepassing van vezelversterkte kunststof in waterbeheer. Rijkswaterstaat stimuleert het gebruik ervan omdat het volgens de dienst een uitstekend alternatief is voor beton, hout en staal. Niet in de laatste plaats heeft het potentie voor export.

Onderhoudsmedewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwikkelden zelf en in hun eigen tijd hun rietschermzetter. Dat is een machine om rietschermen te plaatsen in het zand en de duinen van de primaire waterkering aan de westkust van het beheersgebied van het schap. Het is een mechanisch alternatief voor het zeer arbeidsintensieve plaatsen van rietschermen om het zand vast te houden en de aangroei van duinen te bevorderen. De jury noemt het ‘een typisch voorbeeld dat voor en door de praktijk is ontwikkeld’. De innovatie biedt onmiskenbaar praktische voordelen voor het plaatsen van rietschermen. De techniek is uitvoerbaar, sneller dan de conventionele manier, arbotechnisch verantwoorder en levert aanzienlijke besparingen op. En over de eigenbouw: zulke medewerkers moet je koesteren.

Multi inzetbare drone

Het Hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht liet Waternet, de Hogeschool van Amsterdam en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium een ‘multi inzetbare drone’ ontwikkelen. Het resultaat kreeg eveneens een nominatie voor de categorie ‘droge voeten’. Het schap wil er de ruim 1000 kilometer waterkering mee inspecteren die het in beheer heeft. Laser-altimetrie helpt de hoogte van dijken te meten. Een gewone camera maakt een doorlopende visuele inspectie mogelijk. Speciale camera´s leggen onder meer piping en kwel vast. De drone biedt plaats aan uiteenlopende meetinstrumenten. De jury vindt de inzet van meetdrones bij waterbeheerders ‘zonder meer innovatief en doelmatig’. Daarbij zijn de kosten vooralsnog laag vergeleken met traditionele inspectie.

Reageer op dit artikel