artikel

Heijmans zet walsnavigatie breed in

infra

Heijmans maakt flinke stappen met de verdere invoering van zijn innovatieve walsnavigatiesysteem. Deze techniek moet voor een nog betere kwaliteit van de verdichting van asfaltlagen zorgen. Het wegdek wordt daarmee minder onderhoudsgevoelig.

De wegenbouwer meldt dat hij het systeem, dat onder meer werkt op basis van een global position system (gps), nu definitief inzet op diverse projecten. Hiervoor ontwikkelt het bedrijf zelf de software die gegevens over de asfaltmengsels en hun gewenste verdichting vertaalt naar walsmodellen. “We zijn momenteel dus vooral bezig veel data te verzamelen voor al onze asfaltmengsels. Ik verwacht dat we medio volgend jaar het systeem volledig operationeel hebben”, licht Peter van Hinthem, hoofdtechnoloog bij Heijmans, toe.

Het walsnavigatiesysteem, dat is ontwikkeld samen met de Universiteit Twente en hardwarefabrikant Trimble, bestaat uit drie onderdelen. In de wals wordt de situatie op de weg vastgelegd door middel van gps en temperatuurmeting. Door de wegenbouwer zelf ontwikkelde software vertaalt gegevens over de asfaltmengsels en hun gewenste verdichting naar walsmodellen. Deze geven de machinist informatie over de walsprocedure en het eindresultaat.

Het project kan digitaal worden ingevoerd, waardoor een actueel en totaal vlakdekkend beeld ontstaat van het verdichtingsproces en het resultaat. Met de gegevens in de database kan over de gehele oppervlakte van de asfaltverharding de uitgevoerde walsprocedure worden beoordeeld ten opzichte van het walsmodel.

De bedoeling van het navigatiesysteem in de praktijk is ondersteuning en begeleiding van de walsmachinist. Zijn vakmanschap wordt gecombineerd met een in eigen huis ontwikkeld systeem, waarmee uiteindelijk de kwaliteit van het asfalt beter kan worden gewaarborgd.

Binnen het zogeheten Aspari-project werken Heijmans en alle andere grote wegenbouwers ook gezamenlijk aan nieuwe ontwikkelingen binnen de sector. De walsnavigatie is er daar één van.

Reageer op dit artikel