artikel

Pilot dijkvernageling in Lekdijk bij Vianen

infra Premium

Pilot dijkvernageling in Lekdijk bij Vianen

De Lekdijk bij Vianen wordt verstevigd door middel van vernageling. Het betreft de eerste officiële toepassing van deze innovatieve dijkversterkingsmethode. Waterschap Rivierenland en het Consortium Dijkvernageling hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit consortium bestaat uit Volker Staal en Funderingen, Boskalis, Grontmij en Witteveen+Bos.

Bij dijkvernageling plaatsen de aannemers met behulp van een ankerboormachine nagels met een kern van staal of kunststof in de dijk. De kern is omhuld met een schil van grout, die zorgt voor een goede hechting tussen de nagels en de grond in de dijk. De nagels verhinderen het afschuiven van de dijk.

Tien jaar geleden al is het consortium begonnen met het ontwikkelen van grondvernageling als dijkversterkingstechniek. Dijkvernageling veroorzaakt nauwelijks hinder en heeft minimale gevolgen voor de omgeving.

Vernageling wordt in het buitenland al lange tijd toegepast als versterking van grondlichamen, maar vooral in de wegenbouw en de spoorbouw. Voor het gebruik van vernageling in de dijk heeft het consortium speciale rekenmodellen ontwikkeld, laboratoriumproeven uitgevoerd en een proefvak aangelegd van enkele nagels in de Lingedijk. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat dijkvernageling een goed en veilig concept is. Omdat het echter nog geen bewezen techniek is bij toepassing in dijklichamen, wil het waterschap de pilot bij Vianen uitvoeren.

Geen ruimte

De vernageling van 250 meter Lekdijk is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier bij Vianen. Vernageling is hier een oplossing, omdat aan de binnenzijde van het afgekeurde dijktraject te weinig ruimte is voor versterking op traditionele wijze door middel van een binnendijkse grondberm. Hier liggen namelijk de historische stadsgracht, het voormalige kasteelterrein Batestein en een watertoren. De gracht zou bij aanleg van een berm gedempt moeten worden en daarmee zouden de archeologische waarden van de omgeving worden aangetast.

Reageer op dit artikel