artikel

Gastblog: De uitdagingen in stad en ommeland

infra

Gastblog: De uitdagingen in stad en ommeland

Ingenieur Joost Merema van Pro6 Managers schrijft deze week voor ons vanuit Rio een korte serie gastblogs. Hij bezoekt daar de FIDIC, de kennisinstelling en branchevereniging voor ingenieurs. Aan de hand van de internationale sprekers zet hij de Nederlandse situatie in perspectief, bijvoorbeeld over de man-vrouwverhouding binnen de branche. In RIO werd op de conferentie door meerdere sprekers de nadruk gelegd op de middellange en lange termijn van de inrichting van infrastructuur.

Bijna iedere spreker haalt daarbij aan dat de tijd van goedkope fossiele brandstoffen achter ons ligt, en dat daarom op alle niveau’s duurzame bronnen van energievoorzieningen worden onderzocht. Wat opvalt is daar de eenduidigheid daarover tussen vertegenwoordigers van allerlei organisaties.

Slimme manier

De grote lijn was dat het noodzakelijk is om de winst die op dit moment gemaakt wordt door de winning van fossiele brandstoffen, in te zetten voor twee zaken: het op basisniveau brengen van voorzieningen en het ontwikkelen en implementeren van duurzame energie. Zo gaan in Brazilië op dit moment forse investeringen in de oliewinning gepaard met een strategische ontwikkeling op het vlak van smart grids, decentrale energie-opwekking en het bouwen van waterkrachtcentrales. Dat lijkt me een slimme manier om te gaan met de enorme geldstroom die de olie- en gaswinning genereert.

Daarbij komt uit onderzoek van de VN naar voren dat de meeste winst in de steden te behalen valt. Wereldwijd groeien de steden ten koste van het landelijke gebied. In de steden valt dus ook het meeste te halen in termen van besparing en efficiëntie. Voor alle sprekers over dit onderwerp stond daarom ook het belang van de stad en het beleid van het stadsbestuur centraal. Daarbij benoemt de vertegenwoordiger van de VN dat dit een spanningsveld oplevert tussen het langetermijn belang van de samenleving (duurzame energievoorziening) en het korte termijn belang van een bestuurder (verkozen worden, en snel resultaat laten zien aan de kiezers).

Stadsbestuurders

Een interessant punt daarbij werd gemaakt door de directeur strategie van Siemens, dhr Kleiss. Hij constateerde dat de steden die in alle benchmarks consequent hoog scoren, een betere en efficiënte infrastructuur hebben dan andere steden. Dit vereist een lange termijn strategie, en hij noemde Perth, Vancouver en München als voorbeelden waarbij stadsbestuurders in staat bleken een goede invulling te geven aan die maatschappelijke behoefte. Het kán dus wel.

Een blik in de toekomst liet zien dat er een revolutie zal komen rondom mobiliteit en transport. Persoonlijke mobiliteit zal uit een mix bestaan van openbaar en persoonlijk elektrisch vervoer. De auto zoals we nu kennen, zal in de samenleving van morgen niet echt meer passen. Dat betekent nogal wat voor onze infrastructuur. Niet alleen voor wegen, maar denk ook vooral aan de behoefte aan integratie van ICT in het vervoer, het beschikbaar hebben van veel elektriciteit – het liefst decentraal en duurzaam opgewekt met wind , water of zon, en intelligent verdeeld binnen het netwerk naar de actuele behoefte.

Bij mij bleef nog wel het beeld hangen van die stad die zo belangrijk is. Jarenlang woonde ik in Groningen waar Stad en Ommeland staat voor enerzijds de stad die het voor zeggen heeft, maar niet kan zonder dat Ommeland. Een terugkerend thema deze dag: er zijn vaak meer wederzijdse afhankelijkheden dan we op het eerste oog soms zien.

Joost Merema is ingenieur bij Pro6 Managers in Amersfoort.

Reageren? Tweet met #RIO2014! 

Reageer op dit artikel