artikel

Duurzame tunnel beloond bij gunning Rotterdamsebaan

infra Premium

Bij de gunning van de Rotterdamsebaan in Den Haag wordt een duurzame aanpak beloond. Speciaal voor de Haagse boortunnel is een ambitiedocument gemaakt.

Afgelopen maanden zijn vijf combinaties geselecteerd die in aanmerking komen voor de aanleg van de Rotterdamsebaan “Allemaal met een internationale partij erbij: drie Duitse en twee Franse”, maar veel meer wil projectdirecteur Paul Jansen er niet over kwijt. In september begint de dialoogfase voor het dbm-contract en een jaar later staat de gunning op de agenda.

Deze zomer zijn al voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het verleggen van kabels en leidingen en tijdelijke nieuwe holes op golfbaan Leeuwenbergh waar de boortunnel de grond induikt. “Het gras op nieuwe holes moet twee jaar de kans krijgen om te groeien, dus daar moet je op tijd mee beginnen.”

Geen verrassingen

De onderdoorgang die wordt gebouwd bij knooppunt Ypenburg (A4/A13) is een van de grootste uitdagingen van het project. Ook het boren is een vak apart, maar daar is inmiddels in Nederland ruime ervaring mee opgedaan. Janssen zelf was betrokken bij de Hubertustunnel en de Noord-Zuidlijn en verwacht bij de Rotterdamsebaan geen grote verrassingen.

Het moet een duurzame tunnel worden. “Het ambitiedocument schetst daarvoor de contouren, maar het is aan onze juristen om daar meetbare functionele eisen van te maken, die aanbestedingsproof zijn. Dat is pionieren, want tot nu toe zijn daar nog niet eerder functionele eisen voor geformuleerd”, licht Janssen toe. Het is de bedoeling om de nadruk te leggen op geluid, luchtkwaliteit, grondstoffen en energie. Alleen al de combinatie met vijftien jaar onderhoud biedt extra ruimte voor slimme combinaties met energie en grondstoffen. “Veel systemen, installaties en software hebben een maximale levensduur van twaalf jaar.”

Kwaliteit en innovatiekracht

Naast duurzaamheid zullen risicomanagement, het beperken van hinder en systeemintegratie meewegen bij de economisch meest voordelige inschrijving. Janssen kent uiteraard ook het rumoer rond de tunneltechnische installaties. Ook de prijs zal een substantiële rol spelen bij de gunning, maar er is zeker ruimte voor de markt om zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteit en innovatiekracht, belooft de projectdirecteur.

De twee tunnelbuizen krijgen een diameter van 10 meter, met twee keer twee rijstroken waar 70 kilometer per uur mag worden gereden – vergelijkbaar met de Hubertustunnel. Het tracé ligt vast, maar de markt kan zich nog wel uitleven op het gebied van bouwmethodes, het plan van aanpak en slimme materialen.

Minder strenge eisen

De Haagse tunnel van ruim 1800 meter moet wel voldoen aan de Tunnelwet, maar niet aan de Tunnelstandaard. Wel geldt een de ‘Haagse Tunnelstandaard’ waaraan de Hubertustunnel en Koningstunnel al voldoen. De drie Haagse stadstunnels worden straks ook vanuit één centrale bediend.

De afwijkende standaard betekent in de praktijk dat er iets minder strenge eisen gelden op het gebied van beschikbaarheid dan bij rijkstunnels. “Bij tunnels in snelwegen worden alle systemen dubbel uitgevoerd en dat hoeft hier niet altijd, want er zijn in het uiterste geval genoeg omrijroutes.” Een integraal ontwerp voor de tientallen installaties is een voorwaarde en daarom hamert Janssen op een “goed werkend verkeerssysteem in plaats van een tunnel met installaties”.

De Rotterdamsebaan zal de nu al drukke Utrechtsebaan ontlasten doordat verkeer van en naar bijvoorbeeld de A13 een extra route heeft om Den Haag in of uit te rijden. Het tracé loopt vanaf het knooppunt Ypenburg onder Voorburg-West door en komt op industrieterrein De Binckhorst ter hoogte van de Zonweg weer bovengronds. Langs de Binckhorstlaan zal aan één zijde een groot deel van de bedrijfspanden en appartementen worden gesloopt om ruimte te maken.

Overlast beperken

Vooruitlopend op het Rotterdamsebaan is de combinatie Dura Vermeer/Besix bezig om de Haagse Neherkade te verbreden zodat het verkeer daar beter door kan rijden en in de toekomst niet alsnog vastloopt. Bewust is gekozen die werkzaamheden al af te ronden voordat het tunnelproject in uitvoering komt.

Het project zal onvermijdelijk hinder veroorzaken in het binnenstedelijk gebied, maar de bereikbaarheid van de bedrijven in de Laakhaven en industrieterrein De Binckhorst is gegarandeerd. “Dat is hier en daar maatwerk en vergt veel overleg, maar we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.”

Janssen denkt erover extra aandacht te besteden aan veilig werken op de bouwplaats en overweegt het instellen van een bonus als het lukt om de ongevallencijfers laag te houden. Vergelijkbaar met de Sluiskiltunnel, maar net als het Zeeuwse tunnelproject zou hij daarover pas na gunning afspraken willen maken.

Reageer op dit artikel