artikel

Kansen door deltaprogramma

infra Premium

Kansen door deltaprogramma

‘Klimaatrampen onafwendbaar’ kopte Trouw op de voorpagina en de Volkskrant noteerde ‘Het ergste moet nog komen’. Het is ook niet niets wat IPCC als toekomstige risico’s allemaal aangeeft.

Nu kunnen we natuurlijk gaan debatteren over de uitkomst en of dit allemaal wel waar is. Ook een college van experts als het IPPC heeft niet de absolute waarheid in pacht. En als het foutieve inschattingen maakt moet het niet bang zijn deze te herroepen.

Deze fouten hebben geen wezenlijke invloed op de mogelijke scenario’s die aangegeven worden. Ook zitten er geen milieupartijen achter die belang hebben bij deze uitkomsten. Nee, het is een realistisch beeld dat er gegeven wordt.

Toch blijft het voor velen een ver- van-mijn-bedshow. Tekenend is dat De Telegraafhet bericht op de pagina buitenland plaatste. Terwijl het toch duidelijk ook over Nederland gaat. Geen enkele gebied ontkomt aan de komende veranderingen. Voor Nederland lijkt het scenario redelijk gunstig, omdat wij toevallig in een gematigde zone zitten en dat is vooral voordelig voor de landbouw. (De leegstand die er nu ontstaat is dan geen probleem, die kan zo weer ingezet worden.) Alleen kan Nederland nooit genoeg produceren voor zijn gehele bevolking, import zal altijd nodig blijven. Daar komt bij dat ook wij ons klaar moeten m aken voor meer extremen: heftiger buien en langere periodes van droogte.

Daar komt ook nog het bericht bij dat onze dijken toch niet in zulke goede staat zijn als gedacht. Sterker, er wordt gezegd dat ze zwakker zijn dan de Engelse dijken. Ook hier zijn de reacties ronduit laconiek (of helemaal geen reactie). Het merendeel van de Nederlanders is ervan overtuigd dat wij veilig zijn en dat de overheid dit wel oplost. En onze veiligheid is ook (nog) goed. Mede dankzij het deltaprogramma. Zo is er nu in Dordrecht de proef gestart met meerlaagse veiligheid. Wat daar geleerd wordt, kan elders in Nederland en over de gehele wereld gebruikt worden. NLingenieurs is van mening dat het ook onze plicht is om andere landen te helpen. Het is niet nodig om daarvoor ‘geld’ te brengen. Onze kennis inzetten, eventueel via ontwikkelingswerk, kan heel veel opleveren, voor de toekomst van andere landen, maar ook voor onze eigen portemonnee. Zo wordt wat nodig is gecombineerd met onze economische kracht. Zo zie ik het graag. Kennis, kunde, kassa; mooier kan ik het niet maken.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel