artikel

Waterbouwers ondertekenen Green Deal

infra

De Vereniging van Waterbouwers sluit zich aan bij de intenties van de Green Deal Duurzaam GWW. “Met de ondertekening van dit convenant krijgt de waterbouwsector er vandaag een platform bij om de verworvenheden op het gebied van duurzame waterbouw onder de aandacht te brengen”, aldus Fries Heinis.

Als directeur van de brancheorganisatie ziet hij bij zijn achterban ontwikkelingen op gebieden als het terugdringen van de CO2-uitstoot, duurzame inkoop, de aanpak van grondstromen en innovaties zoals bouwen met de natuur. Vooral bij waterschappen maar ook bij provincies zijn daarop volgens hem nog flinke slagen te maken. Vanaf het platform klinkt daarom: weeg naast de prijs ook deze kwaliteiten (sterker) mee in de (emvi-)aanbestedingen.

Lees meer over de Green Deal Duurzaam GWW

Reageer op dit artikel