artikel

Uit de kluiten gewassen natuurbrug

infra

Uit de kluiten gewassen natuurbrug

Behalve woelmuizen en hermelijnen mogen er straks ook mensen over het ecoduct over de A4 Midden-Delfland. Net als rugstreeppadden en vissen, want het maar liefst 100 meter brede kunstwerk herbergt ook een aquaduct.

Nu de diepwanden op hun plek zitten en de stalen buispalen voor de middenpijlers zijn afgestort met beton is A4all druk bezig met het vlechten van de wapening voor de eerste moot van het eco-aquaduct. Dat gebeurt zo’n 5 meter beneden NAP, zodat de brug uiteindelijk op maaiveldniveau (-2 NAP) komt te lopen. Zonder stuwen of pompen kan het water van de Zweth dan doorlopen over de snelweg die in een verdiepte bak Delft en Schiedam verbindt.

Uiteindelijk is het eco-aquaduct met 100 meter zo breed geworden, dat er zelfs mensen worden toegelaten. Ook dat is volgens de omgevingsmanager uniek in de wereld van de ecoducten en natuurbruggen.

Reageer op dit artikel