artikel

Overheid schiet tekort in basiskennis en bouw

infra Premium

Overheid schiet tekort in basiskennis en bouw

Maandag 3 februari vindt in Utrecht het eerste Nationaal Bouwdebat plaats, een initiatief van Cobouw en VNU Exhibitions Europe. In twee rondes neemt een aantal opinieleiders uit bouw, vastgoed, beleid en wetenschap plaats op het podium. Een vooruitblik door zes sprekers.

Hennes de Ridder, hoogleraar integraal ontwerpen aan de TU Delft

In de woningbouw is de eindgebruiker de klant van de corporatie en de corporatie de klant van de aannemer. Zonder te weten wat een klant is, wat marketing is, wat een keten is en wat een gezonde competitie is, wordt nu de keten geïntegreerd. Woningbouwcorporaties gaan nu samenwerken met meerdere aannemers – die in hun eigen ketens niet samenwerken – om de eindgebruiker te bedienen. Precies verkeerd dus. Te vergelijken met een luierfabrikant die met ouders samenwerkt om de baby’s te voorzien van luiers. Net als EZ heb ik het helemaal gehad met vernieuwingen gericht op het vermijden van competitie. Doet mij aan iets denken…

Willem Hein Schenk, voorzitter BNA

Na de crisis terug naar af? Nee, er is te veel gebeurd. De crisis was een harde leerschool. Niet alleen is de consument meer leidend, er is ook een nieuwe realiteit ontstaan waarop nu nieuwe antwoorden komen. De toekomst in de bouw is aan wie slim is in verbinden en samenwerken. Groot én klein. Daarin schuilt veel innovatie. Wie niet vernieuwt verliest. Het gaat juist om maatwerk, kwaliteit, sensitiviteit. Architecten weten dat. Grote bouwbedrijven gun ik dus veel innovatief en klantgericht mkb, om echt mee samen te werken of soms zelfs te fuseren. Het gaat straks niet om méér en groter, maar anders en beter. 

Tom Vroemen, directeur CrowdAboutNow

Wie kan uitblinken in flexibiliteit en agiliteit regisseert in de toekomst de keten. Dit is waarom: we zijn afhankelijk geworden van schaalgrootte en van standaardisering van het werk dat we doen. Dat bracht ons de operational excellence en hoge kwaliteitsstandaarden. Onze samenleving vertoont echter een volkomen omgekeerd beeld. Het individu neemt de controle steeds meer in eigen hand. Omdat instituties nu even bezig moeten met zichzelf hebben we geleerd om het dan maar zelf te doen. En waar we het niet zelf doen, worden invloed en inspraak steeds belangrijker.

Anderen ging ons voor. Energie is duur, dus wekken we die zelf op. Banken financieren niet meer: ondernemingen lenen peer-to-peer. Maar de bouw? Die doet het tegendeel. Mikken steeds meer op beperktere aantallen grotere deals. Hetzelfde trucje steeds groter doen. En zo mist men de echte markt, de ‘onrendabele onderkant’.

Eduard Schaepman, ceo Chalet Group

Belegger Chalet Group richt zich op drie gebieden: werken, wonen en leven, en ontwikkelt daarvoor totaalconcepten. Ik stel me werk- en leefgemeenschappen voor waar plaats is om te praten, te werken, te ontspannen en kennis te delen. De Campus Diemen Zuid is het voorbeeld van zo’n totaalconcept. Hier werden leegstaande kantoren omgebouwd tot studentenhuisvesting met uitgebreide voorzieningen. Het aandeel kantoren in de portefeuille van de Chalet Group wordt gereduceerd, ten gunste van meer woningen en leisure. Dat kan door kantoren af te stoten of te transformeren. We zien het overaanbod van kantoren als de grootste belemmering voor herstel van de vastgoedmarkt. 

Iman Koster, directeur Crow

Eén van de basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn is de beschikbaarheid van een goede infrastructuur. Geen wonder dat zorgen voor aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur een overheidstaak is. Als afgeleide van deze taak vind ik het een verantwoordelijkheid van de overheid als infrabeheerder om te zorgen voor een adequate kennisbasis en een vitale bouwsector. Op beide punten laat men momenteel steken vallen. Eigen ingenieursafdelingen worden afgestoten, de aanbesteding van werken dreigt het domein te worden van inkopers die onvoldoende inhoudelijke kennis beschikbaar hebben om te beoordelen wat ze aangeboden krijgen. En het aanbestedingsproces wordt onvoldoende gebruikt om het lokale en regionale bedrijfsleven aan het werk te houden.

Nico Rietdijk, directeur van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers

Mijn stelling is dat het voor elk individueel (middelgroot) bedrijf welhaast ondoenlijk is om op alle terreinen tegelijkertijd te innoveren èn koploper te zijn. Aan (meer) samenwerking valt daardoor niet te ontkomen. Enerzijds om kosten en kennis te delen (niet iedereen hoeft opnieuw het wiel uit te vinden). Anderzijds om samen beter in staat te zijn om de eindgebruiker van totaaloplossingen te voorzien. Die samenwerking zie ik nadrukkelijk niet alleen met bekende collega-ondernemers. De echte verrassing komt vaak uit onverwachte hoek. Een open mind is dus misschien wel het belangrijkste stukje ’gereedschap’ in de nieuwe wereld.

Lees meer over deelname aan het Nationaal Bouwdebat

Reageer op dit artikel