artikel

Eis voorzorgsmaatregel moet duidelijk en ondubbelzinnig

infra

Eis voorzorgsmaatregel moet duidelijk en ondubbelzinnig

Op grond van artikel 13 lid 3 WION vangt de grondroerder, indien de netbeheerder heeft aangegeven dat hij voorzorgsmaatregelen treft, de graafwerkzaamheden niet aan nadat de netbeheerder de voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

De praktijk wijst uit dat niet altijd duidelijk is wanneer een mededeling van de netbeheerder is aan te merken als een mededeling om voorzorgsmaatregelen te treffen. De rechtbank ‘s-Gravenhage kreeg te oordelen over een kwestie waarin dit speelde (vindplaats: ECLI:NL:RBSGR:2012:29423.)

In het kader van het verrichten van sonderingswerkzaamheden waren graafmeldingen bij het Kadaster gedaan, waarna een leidingbeheerder bij brieven aan de grondroerder verzocht had een aantal documenten te verstrekken. Het ging hierbij om een routeblad, een melding ingraving, een werkplan en een omschrijving van de wijze waarop de grondroerder de ligging van de aanwezige leidingen zou veiligstellen. De netbeheerder had daarbij vermeld dat hij zonder deze aanvullende informatie geen goedkeuring kon geven voor de betreffende werkzaamheden en er niet gestart mocht worden.

De grondroerder was gestart met de werkzaamheden, zonder de verzochte documenten te verstrekken. Het Agentschap Telecom heeft daarop aan de grondroerder een boete van 250.000 euro opgelegd wegens een gestelde overtreding van artikel 13 lid 3 WION. De rechtbank oordeelde dat het Agentschap deze boete niet had mogen opleggen omdat van een overtreding geen sprake was. Volgens de rechtbank heeft de netbeheerder met de brieven niet aangegeven voorzorgsmaatregelen te willen treffen. Ook is dit naar het oordeel van de rechtbank niet aangegeven in de informatie die de grondroerder had ontvangen naar aanleiding van haar graafmeldingen. De rechtbank acht van belang dat de grondroerder over de brieven nog telefonisch contact had gehad met de netbeheerder en deze ook bij die gelegenheid niet had aangegeven voorzorgsmaatregelen te willen treffen. De vermelding van de netbeheerder in de brieven dat niet gestart mag worden, acht de rechtbank niet van belang. In de WION is niet bepaald dat de grondroerder toestemming van de netbeheerder nodig heeft alvorens hij de werkzaamheden mag gaan uitvoeren, aldus de rechtbank.

Kortom, het is aan de netbeheerder om duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven of hij al dan niet voorzorgsmaatregelen treft.

Ancella M. Klunne, Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel