artikel

Dura Vermeer bouwt beweegbare ‘vlotterdijk’

infra

Dura Vermeer bouwt een beweegbare dijk op het terrein van de Slib- en Grondbank Waterweg in Hoek van Holland. Het is een proefmodel op ware grootte van wat de Vlotterkering moet worden. De proefkering wordt 40 meter lang.

De Vlotterkering, het alternatief voor traditionele dijkverhogingen met grond, bestaat uit onder meer een klep die automatisch met het wassende water omhoogkomt. Peter Minnema van Dura Vermeer vergelijkt het technische principe met dat van de vlotter in de stortbak van het toilet. In het proefmodel wordt op de vlotter een opstaande stalen plaat gemonteerd. Onder normale omstandigheden rust de vlotter in een bak en fungeert het paneel als deksel. Bij wassend water stroomt de bak vol en drijft de vlotter op. De plaat wordt daarvoor met een scharnier bevestigd aan de rand van de bak. De rijzende plaat vormt zo een barrière voor het stijgende water. De kering doet dat volgens Dura Vermeer vier keer sneller dan andere waterkerende systemen en zonder machinerie en personeel.

Het proefmodel van de Vlotterkering krijgt een opstaande rand van ruim 80 centimeter hoog. Als het mechaniek in de praktijk doet wat het in theorie belooft overweegt Dura Vermeer een opstaande rand van 1,5 meter tot 2 meter hoog te gebruiken. “Boven de 2 meter heeft het economisch gezien weinig zin”, zegt Minnema. De ‘praktijkrand’ wordt mogelijk van al dan niet gewapende kunststof gemaakt om onder meer het gewicht te beperken. Het proefmodel in Hoek van Holland is gefundeerd met damwandprofielen.

Voor de toepassing denkt Minnema aan een alternatief voor traditionele dijkverhogingen met grond. “Daarvoor is in een historische binnenstad als die van Harderwijk geen mogelijkheid.” De kering is wat hem betreft ook een alternatief voor bijvoorbeeld keerwanden langs kades. “Die benemen bewoners achter zo’n muur het zicht op het water.”

De Vlotterkering kan ook helpen om een rioolgemaal te ontlasten en de wateropslagcapaciteit te vergroten. Op industrieterreinen en in havenzones kan de mechanische kering voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater stromen. Minnema: “Bovendien kan deze waterkerende oplossing van betekenis zijn bij het kanaliseren van onder meer waterstromingen en stedelijke watergangen.”

Dura Vermeer denkt in maart volgend jaar de Vlotterkering te kunnen beproeven. Bij gebleken geschiktheid komt het systeem in de catalogus van het bedrijf. Het systeem is een ontwerp van Gerard Jansen en Jan Vermond die als Vlotterkering BV in 2007 een ontwerp instuurden voor een competitie. Het Hoogheemraadschap van Delfland schreef die als Europese aanbesteding uit. Op deze wedstrijd voor een flexibele waterkering als calamiteitenberging in de Woudse polder kwamen 56 inzendingen binnen. De Vlotterkering kreeg de eerste prijs. Het Hoogheemraadschap van Delfland draagt bij aan de proefopstelling in de vorm van een subsidie.

Reageer op dit artikel