artikel

Innovation inside

infra

Innovation inside

Onderzoek en innovatie, en ook werkwijzen uit de procesindustrie, bieden grote kansen aan de transport- en bouwsector. Tegenwoordig zit er, net als in de geavanceerde machines van ASML om computerchips te fabriceren, heel wat innovatieve nieuwe technologie bijvoorbeeld ‘aan de binnenkant’ van onderhoudsvrije bruggen.

Wie niet beter weet, ziet de Van Brienenoordbrug als een grote hoeveelheid staal en beton, sterk genoeg om dagelijks een kwart miljoen voertuigen veilig de Nieuwe Maas te laten oversteken. Van binnen zitten er in de toekomst in deze constructie sensoren en meetsystemen. Metingen en modelberekeningen geven van dag tot dag informatie over de onderhoudstoestand. Wat zou het mooi zijn als de brug zelf laat weten wanneer het tijd is voor de volgende inspectie of reparatie.

Innovaties, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, worden steeds meer ingezet voor de verbetering van de infrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Dit was goed te zien op het tweejaarlijkse congres, de Innovatie Estafette, dat onlangs werd georganiseerd door twee departementen: Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Thema’s waren circulaire economie, smart cities en green transport. Daarnaast waren er allerlei resultaten uit de topsectoren. Het stimuleren van economische bedrijvigheid via het topsectorenbeleid gaat hand in hand met het nadenken over betere mobiliteit voor mensen en goederen en het aangenaam, efficiënt en duurzaam huisvesten van steeds meer mensen in de grote steden.

Ideeën om dat voor elkaar te krijgen zijn er genoeg, bleek op de Innovatie Estafette. De vraag is wat er moet gebeuren om al die slimmigheid in de praktijk te brengen en zo de gww-sector een impuls te geven. Nu zien we ieder geluidsscherm nog als een eenmalig, uniek product op maat. Ik denk dat innovatie ons in staat zal stellen om ze efficiënter en goedkoper in serie te produceren, met toch een eigen uitstraling passend bij de vormgeving van de weg.

Daarnaast moeten we bereid zijn te leren van anderen. Net zoals ziekenhuizen voor verbeteringen te rade gaan bij het hotelwezen, zo valt er op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur nog heel wat te leren van de procesindustrie.

Ir. Dick Schmidt, algemeen directeur Gebouwde Omgeving, TNO, www.tno.nl

Reageer op dit artikel