artikel

Brug meldt zelf dat onderhoud nodig is

infra Premium

De Van Brienenoordbrug in Rotterdam laat zelf weten wanneer het weer tijd is voor onderhoud. De oeververbinding doet dat via een meetsysteem dat TNO in samenwerking met Rijkswaterstaat installeerde.

TNO test meetsysteem op Van Brienenoord

Eind volgend jaar hopen beide partijen zicht te hebben op de voorspellende waarde van de Bridge Lifespan Demonstrator.

Het meetsysteem is een eigen ontwikkeling van TNO Infrastructuur. Rijkswaterstaat stelde de Van Brienenoordbrug beschikbaar om het systeem te testen. De installatie bestaat uit standaard handelsproducten. TNO bedacht hoe die het best kunnen worden gecombineerd en ontwikkelde een programma dat de meetwaarden combineert en doorrekent. Met de uitkomsten worden modellen samengesteld die uitwijzen in welke conditie de brug verkeert. Uit die bevindingen valt af te leiden wanneer het weer tijd is voor een inspectie en welk onderhoud nodig is. “Het rekenprogramma bestond nog niet in die vorm en dat maakt de Bridge Lifespan Demonstrator uniek”, zegt projectleider Willie Peelen van TNO. Hij gaat ervan uit op de Van Brienenoordbrug een wereldprimeur in handen te hebben.

Scheuren

TNO onderzoekt via de metingen aan de Van Brienenoordbrug of sensoren mogelijke scheuren kunnen ontdekken in het stalen rijdek. Op de brug zijn daarvoor zestien sensoren geplaatst: thermokoppels voor het meten van de temperatuur van het rijdek, rekstrookjes voor het meten van rekken in het staal, versnellingsopnemers voor het meten van trillingen en akoestische emmissie-sensoren voor het meten van geluidsgolven in het staal. TNO combineert de meetresultaten met rekenmodellen, interpreteert ze en zet ze om in voorspellingen.

“De eerste resultaten leren dat de combinatie van sensoren en aanvullende modelberekeningen meer inzicht geeft in de conditie van een brug dan de gebruikelijke inspecties”, zegt Peelen. Het meetsysteem wordt nu verder getest en verbeterd. In de loop van het volgende jaar worden uit de bevindingen modellen ontwikkeld die beheerders als Rijkswaterstaat adviseren over het moment van de volgende inspectie en de verwachte levensduur tot renovatie. Als het model voor één brug goed werkt, wil TNO proberen een groep bruggen op die manier te volgen. “Zo moet een algemeen meetsysteem voor stalen bruggen tot stand komen”, zegt Peelen. Mogelijk ontwikkelt TNO later een vergelijkbaar systeem voor betonnen bruggen.

Reageer op dit artikel