artikel

Milieuvergelijkingen onbetrouwbaar

infra Premium

Cobouw opende afgelopen week met een artikel over de milieueffecten van kunststof composietbruggen. De Vereniging Kunststof Composieten Nederland vindt dat er meer betrouwbare en vergelijkbare milieudata beschikbaar moeten komen, voordat de werkelijke conclusies kunnen worden getrokken.

Inmiddels zijn er drie onderzoeken met totaal verschillende uitkomsten. In twee onderzoeken zijn de milieuprestaties van composietbruggen beduidend beter dan beton en staal, in het derde onderzoek scoren beton en staal weer beter. Wat is er aan de hand?

Composietbruggen hebben zich technisch overtuigend bewezen en maken een grote groeispurt door: steeds meer opdrachtgevers kiezen voor de duurzame en lichtgewicht eigenschappen van het materiaal. Met kunststof composiet kunnen bouwwerken snel en onderhoudsarm, dus tegen zeer lage life cycle kosten, worden gerealiseerd. Het materiaal is technisch superieur aan traditionele materialen als beton en staal. Composiet is aanmerkelijk sterker, vele malen lichter en gaat veel langer mee. Niet voor niets wordt in de luchtvaart, scheepsbouw, de productie van auto’s, en nu ook in bouw en infra massaal ingezet op kunststof composiet. Een trend die niet meer valt te keren. Composiet heeft haar kracht bewezen.

Omdat opdrachtgevers anno 2013 milieubewust kiezen, wordt er onderzoek gedaan naar de milieubelasting van bruggen. Maar hoe meet je zo iets objectief? Want steeds zijn de uitkomsten anders.

Hoewel de milieueffecten van composietbruggen in twee van de drie onderzoeken veel beter scoren dan die van beton en staal, is de VKCN zich er terdege van bewust dat de geldigheid van die onderzoeken beperkt is. De beste conclusie die kan worden getrokken, is dat het nog te vroeg is om doorslaggevende waarde te hechten aan milieuvergelijkingen.

We zullen met elkaar moeten toegeven dat vergelijken van milieudata nog in de kinderschoenen staat. Het wetenschappelijke gehalte is gering. Het is nauwelijks relevant om op basis van deze data milieuvergelijkingen te doen of te publiceren. Het is dan ook onverantwoordelijk om in deze fase de resultaten van deze milieuvergelijkingen om te zetten in euro’s, zoals nu al wel gebeurt in DuboCalc.

Drie weken geleden opende Cobouwmet de kop ‘Milieuvergelijkingen onbetrouwbaar’. In de woningbouw is er dezelfde conclusie als bij milieuvergelijkingen tussen bruggen. Afwijkingen tot maar liefst 67 procent.

In 2009 publiceerde AgentschapNL een milieuvergelijking tussen stalen, betonnen en composietbruggen. De resultaten waren opzienbarend. Beton en staal waren drie keer vervuilender dan composiet. Aan een reeks vergelijkingen van milieuprestaties zijn recentelijk weer twee onderzoeken toegevoegd: in opdracht van AgentschapNL is een vergelijking gemaakt tussen bruggen van composiet, staal en beton. Hieruit bleek dat staal en beton beter scoren dan composiet. Een ander rapport van deze week opgesteld door IV Groep/Primum concludeerde dat composiet beduidend beter scoorde.

Voordeel

Maar wat moet je daar nu mee als opdrachtgever? Of misschien nog wel belangrijker, als burger …

VKCN stelt zich op het standpunt dat er meer betrouwbare en vergelijkbare milieudata beschikbaar moeten komen. Dat zal veel tijd, en nog meer geld kosten. Zolang die data niet op orde zijn, en de weging van die data niet objectief is, zijn er geen geldige vergelijkingen tussen verschillende materialen mogelijk. Een kleine, innovatieve sector als kunststof composiet heeft nog maar weinig milieudata beschikbaar. Het succes van kunststof composiet vereist deelname in allerlei onderzoeken om zich objectief te kunnen meten met de gevestigde materialen.

En tot die tijd pleiten onbetwiste eigenschappen van kunststof composiet ontegenzeggelijk in het voordeel.

Margo de Kort, secretaris VKCN/NRK

 

De groene balk in de drie bovenstaande grafieken uit diverse onderzoeken geeft steeds de milieuprestatie van een composietbrug weer.

Reageer op dit artikel