artikel

Argwaan troef bij bouwinnovatie

infra

Opdrachtgevers staan zelden te juichen bij een nieuw soort asfalt of een slimmere tracévariant. De bouwsector en vernieuwing vinden elkaar slecht, de Innovatie-estafette wil doorbraken forceren en probeert het huidige denkpatroon te doorbreken.

Op verzoek van Cobouw zette de Club van Maarssen innovatieremmers en -kansen op een rij, inclusief de grootste doorbraken van de afgelopen vijf jaar. Maar energieleverende wegen, zelfhelend beton, BIM en gesloten materiaalketens beklijven alleen als markt, overheid en kennisinstituten elkaar opzoeken.

De bouw begint pas met renoveren als een probleem moet worden opgelost. Tijd voor uitproberen is er zelden binnen de strakke uitvoeringsschema’s, extra investering moet liefst binnen het project worden terugverdiend.

Bovendien zien veel projectmanagers innovatie als extra risico. Ook verplicht aanbesteden en gunnen op laagste prijs vormen weinig uitdaging om af te wijken van de standaard, intellectueel eigendom wordt zelden beloond.

De waslijst innovatieremmers is moeiteloos aan te vullen. Toch worden ook vernieuwingen doorgevoerd. Zo kan het beleid om minimaal 5 procent van het budget te gebruiken voor innovatie een kans zijn. Wel is de vraag hoeveel ruimte daarvoor is, want ook emvi-aanbestedingen bieden niet altijd ruimte voor kwaliteit. Veel opdrachtgevers willen een regiefunctie. Dat stimuleert de mogelijkheid om een probleem in de markt te zetten en functioneel te specificeren. Ook samenwerking met andere disciplines biedt kansen op doorbraken en verrassende ontwikkelingen. De composietbrug is er een voorbeeld van, maar ook op het gebied van logistiek en ICT kan de bouwsector nog grote slagen maken. Ook mag zij wel wat trotser zijn op resultaten en die beter etaleren naar de buitenwereld, bepleit de Club van Maarssen, die inmiddels drieduizend leden telt.

Age Vermeer, voorzitter van de Innovatie-estafette wil nu haast maken.

> pagina 5: ‘Innovatie nog beperkt tot wat koplopers en individuen’

Reageer op dit artikel