artikel

Adopteer een school

infra

Adopteer een school

Het nieuwe schooljaar is een paar maanden geleden van start gegaan; alle kinderen van basisschool tot universiteit zijn weer aan een uitdagend leerjaar begonnen. Dat betekent ook: een nieuwe ronde, met nieuwe kansen voor de bouw- en infrasector om aan schoolgaand Nederland te laten zien hoe mooi de sector is.

Door ontgroening en vergrijzing in de bouw- en infrasector stevenen we af op een enorm tekort aan technische vakkrachten op alle niveaus. Dat is geen nieuws meer. Maar het blijkt lastig om scholieren aan ons te binden, vanwege het imago dat aan de bouw- en infrasector kleeft. Het beeld van vies werk, vroeg opstaan en machogedrag heerst nog steeds. En dat terwijl wij weten dat het vak zoveel meer moois inhoudt! Met elkaar – zowel de overheid, de branche als uw individuele bedrijf –moeten we dit overtuigender over de bühne brengen, want: onbekend maakt onbemind. We kunnen het tij misschien niet meer helemaal keren, maar een positieve wending is mogelijk.

Paar uurtjes

Dat kan dicht bij huis. Letterlijk: adopteer een school, van basisschool tot universiteit. Ga als bedrijf mee de school in. We kennen allemaal wel een school in de omgeving omdat onze (klein)kinderen of die van de medewerkers daar onderwijs volgen. Stap eens op die school af en bekijk welke mogelijkheden er zijn om als bedrijf een langdurige relatie aan te knopen met die school. Een paar uurtjes per jaar kan al voldoende zijn om scholieren enthousiast te maken.

Thiemo Vonk van aannemingsbedrijf Vonk in Berkel en Rodenrijs vermaakt op elke Dag van de Bouw de plaatselijke basisschoolleerlingen met behulp van een kraan, en het zagen en verven van treintjes. Zijn motivatie: “Er zijn te weinig goede, gemotiveerde leerlingen en vanuit de basisschool is vaak te weinig aandacht voor techniek. Ik laat de jeugd met techniek kennismaken, in de hoop dat zij hier lol in krijgen en voor een technische opleiding zullen kiezen. Het is jammer dat ouders door wat er in de kranten staat, hun kinderen beletten om voor techniek te kiezen, want straks staan we met lege handen als het op vakkrachten aankomt.”

Dus, stap op een school af en laat de variatie in het werken op de bouw zien en horen, laat zien dat bouwen veel meer is dan ‘stenen stapelen’.

Als wij niet vertellen dat het een mooi vak is, met steeds meer hightech, wie dan wel? Als medewerker van Bouwend Nederland ondersteunen mijn collega’s en ik onze leden met dergelijke plannen.

Wat levert zo’n bezoek op de korte termijn mogelijk op? Vaak is het niet moeilijk om publiciteit te maken voor dit soort schoolactiviteiten via lokale kranten, de schoolwebsite en sociale media als Twitter en Facebook. Behalve deze directe aandacht zijn er ook al voorbeelden dat dergelijke initiatieven helpen om de opdracht binnen te halen. Zeker als het gaat om projecten met een sociaal gezicht, al dan niet in combinatie met een emvi-aanbesteding. Arno Schnitker van Verboon Maasland kan hierover meepraten: ”Technische activiteiten op een basisschool organiseren is niet alleen leuk en nuttig, het kan je ook een werk opleveren. Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gaven we goede invulling aan een sociale paragraaf in het bestek en dat leverde ons een mooi werk op. In overleg met de opdrachtgever en de Maerten van den Velde-basisschool in Stompwijk geven wij daar ‘dode-hoek-les’ in het kader van de verkeersveiligheid. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten”.

Andere perikelen

En vergeet deze niet: de meeste schoolgebouwen in Nederland voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien worden ze steeds intensiever gebruikt. Veel schoolbesturen hebben problemen door de onderhoudstoestand van hun gebouwen, of hebben andere perikelen met de huisvesting. Een korte rondgang in de school en een gesprek met de directeur kan hem of haar aanzetten tot actie.

Ik roep u daarom op: kom in actie, adopteer een school!

Voorbeelden van enthousiaste verhalen, gastlessen en materialen nodig? Ga naar: www.bouwendnederland.nl/instroom of www.techniektorens.nl

Marjan Brinkman, Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid, regionaal beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt

Reageer op dit artikel