artikel

Afspraak is afspraak

infra

Afspraak is afspraak

De hsl-verbinding tussen Breda en Antwerpen moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Dan kan de ontwikkeling van het stationsgebied van Breda worden afgerond, aldus de burgemeester van deze stad, Peter van der Velden.

Bij alle commotie over het falen van de Fyra dreigen we te vergeten waar het allemaal om is begonnen. Toen in de jaren negentig de grenzen van het oude Europa verdwenen, ontstonden overal plannen voor grensoverschrijdende hogesnelheidslijnen. Deze zouden reizigers een snel en milieuvriendelijk alternatief bieden voor vliegreizen over middellange afstanden. Nederland maakte plannen voor twee lijnen: de hsl-zuid richting Frankrijk en de hsl-oost naar Duitsland. Alleen de hsl-zuid werd aangelegd.

In de discussies rond het tracé speelde het ‘medegebruik’ een belangrijke rol. Het tracé werd zo gekozen dat ook reizigers uit Zuid-Nederland zouden profiteren van de investeringen in deze nieuwe infrastructuur. Na veel overleg zou acht keer per dag een hls-verbinding via Breda tussen Den Haag en Brussel gaan rijden. Zo staat het ook in de concessie aan de NS.

Om nog meer maatschappelijk rendement uit de spoorlijn te halen, kreeg een aantal stationsontwikkelingen een extra stimulans. Het Rijk wees de bouw van nieuwe stations in de vier grote steden plus Arnhem en Breda aan als ‘Nieuw Sleutelproject’. Deze status ging gepaard met extra financiële bijdragen in kwaliteit en bereikbaarheid van de nieuwe stations, die als motor voor de gebiedsontwikkeling werden gezien. De hogesnelheidslijn zou daarmee ook bijdragen aan de economische ontwikkeling van de aangesloten steden en omliggende regio’s.

Inmiddels hebben de gemeente Breda, het Rijk, de provincie Noord-Brabant en private partners ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd in het stationsgebied van Breda. Dat geld zit in de aanleg van de spoorverbinding met het hls-tracé, nieuwe wegen, aanpassingen voor het openbaar vervoer en gebiedsontwikkeling. De investeringen werpen voorzichtig hun eerste vruchten af. Vooruitlopend op de komst van de hsl hebben een aantal internationale bedrijven zich in Breda gevestigd. Met de komst van de rechtbank naar het nieuwe stationsgebied vestigen zich ook advocatenkantoren in het gebied. Er zijn woningen gebouwd en verkocht.

De hsl-verbinding tussen Breda en Antwerpen moet nu snel gerealiseerd worden om de ontwikkeling van het stationsgebied af te ronden. De strop is al groot genoeg door alle vertraging in aanleg van de hsl en de (vastgoed)crisis. Als gemeente hebben wij de nodige maatregelen genomen. Sommige onderdelen van de gebiedsontwikkeling zijn uitgesteld waar dat mogelijk was. Ook heeft de gemeente al 20 miljoen afgeschreven op een aantal investeringen.

Begin oktober barst de politieke discussie over het alternatief voor de Fyra weer los. Ik ben blij dat de NS, NMBS (Belgische spoorwegen) en de staatssecretaris het belang van een snelle realisatie van de verbinding tussen Antwerpen en Breda hebben onderstreept. Maar we moeten daarbij wel uitgaan van de gemaakte afspraken. Het kan niet zo zijn dat het alternatieve aanbod eerdere uitgangspunten en afspraken over de verbinding tussen Breda en Antwerpen openbreekt. Dan komen de 400 miljoen euro aan maatschappelijke en private investeringen rond het stationsgebied in zijn geheel op de tocht te staan.

Mijn oproep aan politiek Den Haag is daarom simpel: waak ervoor dat de miskoop van de NS bij AnsaldoBreda niet tot nog meer collateral damageleidt. Afspraak is afspraak. Zorg dat NS snel de dienstregeling op orde krijgt. Dan kunnen wij met alle betrokkenen, publiek en privaat, samen de verbeteringen in infrastructuur en verdienkracht van Nederland realiseren die ons eind jaren negentig al voor ogen stonden.

Peter van der Velden, burgemeester van Breda

Reageer op dit artikel