artikel

Toch blij met Nederland

infra

Toch blij met Nederland

Nederland komt terug van zomervakantie. Tijd om de opgedane ervaringen uit te wisselen met familie, vrienden en collega’s, waarbij verre oorden onvermijdelijk worden vergeleken met ons eigen kikkerlandje.

Zeker de vakantiegangers die naar steden in het verre Azië zijn geweest spreken vaak met bewondering over de snelle (stedelijke) ontwikkeling aldaar, iets waar ons land niet aan kan tippen. Vaak wordt dan geconcludeerd dat dat door overregulering komt: instandhouding van de regels is een doel op zich geworden in plaats van dat regelgeving in dienst staat van de ontwikkeling van Nederland en haar inwoners.

Tijdens die vakantiegesprekken geef ik grif toe dat de belevingswaarde in veel Aziatische steden fantastisch is. En dat het erop lijkt dat er goed is nagedacht over de gebruikswaarde van wonen en mobiliteit in deze steden. Met de toekomstwaarde van al dat nieuws zit het op het eerste oog dus wel goed. Dus ja, daar kunnen we wat van leren.

Echter, een ander, minder zichtbaar aspect wordt vaak over het hoofd gezien: de ‘menswaarde’. Met ‘menswaarde’ bedoel ik het belang dat wij in onze samenleving hechten aan de mening, wensen en belangen van ieder individu dat deel uitmaakt van die samenleving.

De meeste mooie steden zijn gebouwd door heersers, die obstakels uit de weg ruimden ten faveure van een hoger doel. Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde stelden weinig voor als je het bekijkt vanuit de mensen die er de dupe van werden.

Nederland heeft juist zijn meerwaarde laten zien door de menswaarde te betrekken in afwegingen die de ruimtelijke inrichting betreffen. Meningsverschillen in balans brengen, consensus, polderen. We vergeten nog wel eens dat deze waarde een belangrijke meerwaarde is van onze bouw- en infrasector. Uiteindelijk geeft de aandacht voor menswaarde ruimtelijke ontwikkelingen een bestendige gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde mee.

Misschien geeft Nederland na een vakantie in het (verre) buitenland het gevoel dat het overgereguleerd is, dat het woud van wet- en regelgeving een dynamische ontwikkeling in de weg staat. Maar als we ons bewuster zijn van de menswaarde die we in onze cultuur hebben verankerd en in onze regelgeving beschermen, kunnen we met recht trots zijn op ons landje. Ik zou het niet willen inruilen voor de ongebreidelde dynamiek van de Aziatische steden.

Hans Westerhof, Tauw BV

Reageer op dit artikel