artikel

Gww-sector als ventiel als de politieke druk te hoog wordt

infra

Gww-sector als ventiel als de politieke druk te hoog wordt

De beeldvorming rond het debacle met de hogesnelheidstrein Fyra verschuift in de media langzaam van ‘domme treinaankoop’ naar ‘domme aanleg van een duur spoortraject’.

Je ziet allerlei ‘deskundigen’ aan het woord, die aangeven het toch maar raar te vinden waarom het hogesnelheidsspoor al klaar was, terwijl de treinen nog geassembleerd moesten worden. Om uiteindelijk te concluderen dat bouwbedrijven weer voor vele miljarden iets hebben gebouwd, wat vervolgens niet gebruikt wordt.

Hiermee wordt zichtbaar dat de gww-sector vaak ongevraagd het ventiel is, als de druk in de publieke sector te hoog wordt. Nederland is een mooi klein land met veel activiteiten die elkaar niet in de weg moeten zitten. Iedereen in Nederland heeft er belang bij dat de samenleving goed functioneert. Dit staat onder druk als er uitsluitend naar betaalbaarheid wordt gekeken en er veel te hoge verwachtingen worden geschetst. Omdat de gww-sector vaak pas achteraan in de beleidscurve van veel samenlevingsopgaven staat, kan zij het gat tussen uitvoering en beleid vaak niet overbruggen, ook niet met een design & construct-contract.

Als sector moeten we onszelf de vraag stellen of wij de moed hebben om ons eigen belang ondergeschikt te maken aan het maatschappelijke belang. Hadden wij met al onze kennis het aangedurfd om te zeggen dat een hogesnelheidsspoor een onevenredig grote investering is? En geadviseerd om dit geld te investeren in bijvoorbeeld geluidsschermen langs het spoor in steden en dorpen? Hadden wij het als sector echt aangedurfd om zo’n megaproject op te delen in vele kleine, regionale geluidsschermprojecten?

We moeten ons blijvend realiseren dat onze positie in de samenleving uiteindelijk door diezelfde samenleving beoordeeld wordt. We kunnen een sector zijn, die door zijn identiteit en kennis in dienst van het maatschappelijke belang zorg kan dragen voor realisme tussen politiek idealisme enerzijds en solidariteit in de samenleving anderzijds. Een sector die uiteindelijk weet door te groeien van maatschappelijke ventiel naar adviseur voor een goed functionerende samenleving.

Hans Westerhof, Tauw bv

Reageer op dit artikel