artikel

Gewapend asfalt verlengt leven brug

infra

Een pakket gietasfalt gewapend met stalen roosters blijkt goed in staat om de krachten van verkeer te spreiden en de levensduur van bruggen te verlengen. De oplossing lijkt sneller en voordeliger dan overlagen met hogesterktebeton.

Alternatief voor overlagen met hogesterktebeton

Het slimme van het gewapende asfalt is dat de brugversterking binnen de gebruikelijke hoogte van een 7 centimeter dik asfaltpakket kan plaatsvinden. Het bestaande wegprofiel kan dus gehandhaafd blijven. De brug hoeft volgens Erik Bakker van ingenieursbureau gemeente Amsterdam ook niet een maand of langer dicht om het beton de tijd te geven om uit te harden. Een afsluiting van maximaal zeventien dagen volstaat.

IBA bedacht het gewapende asfalt al meer dan vier jaar geleden voor een prijsvraag van Rijkswaterstaat dat hard op zoek was naar een oplossing voor de vele vermoeide stalen bruggen. De haalbaarheid werd toen vooral in het laboratorium getoetst door proefstukken van asfalt met stalen roosters in de druk- en trekbanken te leggen van aannemer Ooms. Het idee won de prijsvraag niet en belandde in een bureaula. Totdat een van de partners, Dejo, het plan weer oppikte. Dejo produceert stalen roosters voor tal van industriële toepassingen en ziet een nieuwe markt in de versterking van bruggen en viaducten van zowel staal als beton.

Proef

Op het bedrijfsterrein van Dejo in Wolvega werd vlak voor de winter een 9 vierkante meter groot stuk gewapend asfalt neergelegd. Pal bij de toegangspoort, waar dagelijks tientallen zwaarbeladen vrachtwagens passeren. Om de situatie van een brug zo goed mogelijk na te bootsen werden op de ondergrond eerst stelconplaten neergelegd, die bewust niet goed op elkaar aansluiten. Daaroverheen werd een afsluitende laag aangebracht met een bitumineus membraan waarop de stalen roosters werden neergelegd. De roosters zijn niet met deuvels verbonden met het beton, maar wel onderling gekoppeld met een losse verbinding. Die dient vooral om te voorkomen dat de roosters verschuiven tijdens de verwerking als er materieel overheen rijdt. Voor de sterkte zijn ze volgens Bakker nodig. Daarna heeft asfaltbedrijf SBO gietasfalt in de roosters gegoten, waarna het verkeer eroverheen kon. Een half jaar na start van de proef is er volgens Bakker nog geen spoortje schade te zien. IBA, Dejo en SBO hopen nog dit jaar een eerste brug of viaduct met de vondst uit te rusten. Mocht daarbij een hogere sterkte verlangd worden dan kan dat bereikt worden door de roosters met deuvels te verbinden met het brugdek.

Reageer op dit artikel