artikel

21 procent btw van nul omzet is niks

infra

21 procent btw van nul omzet is niks

Met een relatief eenvoudige stimuleringsmaatregel kan ‘Den Haag’ effectief de bouw stimuleren. Verlaag het btw-tarief van 21 naar 6 procent. En dan niet alleen voor verbouwingen of renovaties, maar over de gehele lijn, stellen vinden Bas Eenhorst en Robbert Coops voor.

De klaagzangen over de crisis in de bouw lijken in het Haagse beleidscircuit maar nauwelijks aan te slaan. Hoe goed onderbouwd en creatief de suggesties uit de sector zelf ook zijn, het kabinet en zijn adviseurs blijven steken in een herhaling van zetten. Het woonakkoord voor de woningmarkt en de bouwsector en de Blok-hypotheken zijn daar voorbeelden van. Voorbeelden die de bouw op middellange termijn helaas niet verder helpen. “Voor het herstel van de bouw en dus voor de groei van de Nederlandse economie is een overheid nodig die bedrijven en burgers via betrouwbaar beleid perspectief en zekerheid biedt”. Zo luidt de opmaat van het tienpuntenplan van Bouwend Nederland zoals enige tijd geleden werd gepresenteerd om de bouwrecessie tegen te gaan.

Het plan bevat tien concrete voorstellen die op zich zelf – en zeker ook in relatie tot elkaar – de bouw vooruit helpen. Het betreffen maatregelen op het gebied van de woningmarkt (niet verder ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek, bied starters en jonge gezinnen extra financiële en fiscale steun, ontwikkel een middensegment in de huursector en stel corporaties in staat om te blijven investeren), financiën (houd het budget voor infrastructuur op peil, voeg budgetten voor nieuwbouw en onderhoud van scholen samen), techniek (stimuleer verduurzaming van bestaande woningen en gebouwen) en beleid (versnel procedures en besluitvorming, voer het scheiden van wonen en zorg versneld in, verlaag grondprijzen en faciliteer via het gemeentelijk grondbeleid). Voor een deel heeft het kabinet aan deze punten aandacht besteed, maar gelet op de complexiteit van het huidige, verknoopte beleid zal het helaas nog wel enige tijd duren voordat het effect daarvan zichtbaar wordt. Ook de afhankelijkheid van publieke partijen – zoals gemeenten – en private partners – zoals corporaties, projectontwikkelaars en financiers, is daarbij een blok aan het been.

Zware klappen

Het is onbegrijpelijk dat – zeker lettend op de wassende stroom van faillissementen en ontslagen in de bouwsector – de rijksoverheid niet voldoende lijkt te beseffen hoe de bedrijfstak geholpen kan worden. Werd de bouw door het vorige kabinet al niet erkend als topsector, nu lijkt het erop alsof de problemen slechts op lange termijn kunnen worden opgelost ten koste van een sterk verminderde bouwproductie en een steeds geringere bereidheid om te investeren en te innoveren. Dat daardoor de werkgelegenheid, rentabiliteit en het imago van de bouw zware klappen te verduren hebben, moge duidelijk zijn.

Ons voorstel – dat zeker niet nieuw is – is even eenvoudig als effectief. Breng het huidige btw-tarief omlaag van 21 procent naar 6 procent. Niet voor een korte periode maar voor een periode van tien jaar (met een ijkpunt om het tarief zo nodig aan te passen in 2020). Het nieuwe tarief zou zowel voor nieuwbouw, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, renovatie als voor innovatie en verduurzaming moeten worden ingesteld. Het zal een forse boost geven, niet alleen aan de bouwproductie maar ook aan het rendement van de sector. En de overheid profiteert mee. Niet alleen zijn er daardoor minder werkelozen en faillissementen in de bouw, maar er zal ook weer sprake zijn van een noodzakelijke dynamiek die leidt tot hoogwaardige nieuwbouw, gebiedsontwikkeling, renovatie, sloop of herontwikkeling. En financieel gezien leidt dit tarief voor de overheid uiteindelijk tot hogere fiscale inkomsten. Want 21 procent van nul omzet levert immers alleen optisch iets op. Laat Nederland weer bouwen, zo luidt de campagne waarmee de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland enige tijd geleden startte. Wie kan daar nu tegen zijn?

Drs. Bas Eenhoorn, Sociaal-geograaf en burgemeester van Alphen aan den Rijn

Drs. Robbert Coops, Sociaal-geograaf en werkzaam bij Schinkelshoek & Verhoog Communicatie (r.coops@schinkelshoekverhoog.com)

Reageer op dit artikel