artikel

Tauw helpt gemeente met beheer lichtmasten

infra Premium

Computerprogramma’s kunnen overheden helpen met het beheer van de openbare verlichting. Zo’n programma is bijvoorbeeld Smart Energy Planner Openbare Verlichting die Tauw ontwikkelde als SEP-OVL. Het ingenieursbureau demonstreert deze applicatie aanstaande donderdag in Putten tijdens de ‘Week van de Openbare Ruimte’, op de themadag openbare verlichting.

Niet alle gemeenten hebben een sluitende registratie van het aantal lichtmasten, zegt Robbert Dijkema van Tauw. Soms staan er veel meer in de administratie dan er daadwerkelijk zijn. “Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer na een vervanging de nieuwe lichtmasten wel worden genoteerd en de oude administratief niet worden geschrapt.” Daarvan profiteert vervolgens het energiebedrijf, want dat stuurt in veel gevallen jaarlijks een nota voor het aantal geregistreerde lichtmasten in plaats van voor het aantal wat daadwerkelijk in een gemeente staat.

Een systeem dat via een beeldscherm op een geografische kaart laat zien waar in een gemeente hoeveel lichtmasten staan brengt die verkeerde registratie snel aan het licht. Tauw heeft zo’n systeem in de vorm van de Smart Energy Planner. Gemeenten of provincies kunnen met deze applicatie het areaal van de openbare verlichting inzichtelijk laten maken voor onder andere de wethouder die het budget beheert.

Dat kan bijvoorbeeld door een wijk te selecteren waar de gemeente de bestaande verlichting wil vervangen door al dan niet dimbare led-armaturen, zegt Edwin Veldkamp die mede de applicatie ontwikkelde. “Het programma rekent automatisch de investering door en de eventuele voordelen in exploitatielasten. In het programma zit een aantal aanpasbare scenario’s om de verlichtingsinstallatie te verduurzamen. De uitkomsten leveren alleen globale cijfers op, zegt Dijkema: “De gemeente kan op basis daarvan bepalen of de inspanningen zullen lonen.”

Het programma gaat uit van de beheergegevens die de gemeente bijhoudt van de openbare verlichting en van de gegevens die fabrikanten van openbare verlichtingssystemen aanleveren.

Excel

In het ideale geval houdt de gemeente onder meer bij op welke mast een armatuur is gemonteerd en wanneer dat is gebeurd. Die gegevens worden vrijwel rechtstreeks via een Excel-bestand geladen in de Smart Energy Planner. De applicatie laat naast locatie ook de leeftijdsopbouw zien van armaturen en masten en kan ook laten zien of de lichtmasten geen lichtvervuiling veroorzaken en of het inderdaad een lichtmast is die voor lichtvervuiling zorgt.

“Veel van die overlast is toe te schrijven aan rondstralende armaturen, maar ook bijvoorbeeld grondspots die een gebouw of object aanlichten”, zegt Veldkamp. Als het inderdaad een lichtmast is laat de Smart Energy Planner zien met welke maatregelen de lichtvervuiling te bestrijden is en wat dat kost.

Reageer op dit artikel