artikel

Beknibbel niet op inspectie bruggen

infra

Een grootschalige inspectie van de ruim tienduizend bruggen in Nederland dreigt uit te monden in een miljoenenstrop voor gemeenten, het Rijk en provincies.

Beknibbelen bijvoorbeeld gemeenten op onderzoek, dan zullen ze voor 182 miljoenen euro per gemeente kunstwerken gaan vervangen, zo blijkt uit een kostenraming van Royal Haskoning DHV. Dit terwijl bruggen en viaducten met een fractie daarvan veilig en bruikbaar kunnen zijn. Een aanzienlijk deel hoeft namelijk niet vervangen te worden.

Onlangs trok TNO aan de bel omdat het onderhoud van een groot aantal bruggen tekort schiet. Meer dan de helft van de Nederlandse bruggen is gebouwd tussen 1960 en 1980 en moeten onderhouden of gerepareerd worden. Anno 2013 zijn ze namelijk gedateerd. Gedegen informatie (bijvoorbeeld tekeningen van het bestek en berekeningen) over de bruggen is echter nauwelijks aanwezig.

Uit eigen onderzoek van Royal Haskoning DHV blijkt dat in slechts zo’n 30 procent van de gevallen er een bestek, ontwerpberekening en (wapenings)tekeningen aanwezig is. Daarnaast blijkt uit ervaring dat in meer dan 50 procent van de gevallen de tekeningen niet goed te lezen zijn door gedateerde aanduidingen. Zonder extra onderzoek naar de staat van het bouwwerk is niet te weten te komen of de brug aan de hedendaagse eisen voldoet. De verwachting is dan dat veel bestuurders over zullen gaan tot het slopen of herbouwen van een brug. Aanvragen voor inspectie en herberekening worden namelijk veelvuldig op de laagste prijs uitgevraagd. Dat dwingt marktpartijen ertoe om op een lager kwaliteitsniveau aan te bieden. De uitkomst van de inspectie en berekening leidt dan onnodig vaak tot vervanging.

Het gevolg: enorme kapitaalvernietiging. Uit berekeningen komt naar voren dat de vervangingswaarde van bruggen gemiddeld tientallen miljoenen euro’s per gemeente bedraagt. Door de technieken van vandaag kunnen betonnen en stalen kunstwerken een tweede leven worden ingeblazen, en door moderne rekenmethodes en een risico gestuurde benadering kan een betere schatting van de levensduur worden gemaakt.

Ik roep Nederlandse overheidsinstellingen op om vooral kritisch te kijken naar de diepgang en de resultaten van het inspectieonderzoek, en pas daarna de prijs mee te wegen. Risicogestuurd gedegen onderzoek voorkomt onnodige vervanging van kunstwerken. Met veel beperkter investeringen, zogeheten duurzame constructieve aanpassingen kan een kunstwerk in stand gehouden worden. Behalve een reductie van kosten betekent dit ook dat de maatschappelijke overlast, die bijvoorbeeld ontstaat door het langdurig afsluiten van verkeersroutes, beperkt blijft.

Dick Baars, Royal Haskoning DHV

Reageer op dit artikel