artikel

Geen stank meer met kelderballon

infra

Geen stank meer met kelderballon

Een grote plastic zak moet ervoor zorgen dat rioolgemalen niet meer stinken.

Het is een alternatief voor de filters die de stank uit de pompkelders neutraliseren. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) uit Amersfoort onderzoekt in twee proefprojecten of de theorie overeind blijft.

Kelders van rioolgemalen lopen afwisselend vol en weer leeg. Bij het vollopen drukt het afvalwater de onwelriekende lucht uit de kelder. Dit zorgt voor stankoverlast. Tot nu toe helpen zuiveringssystemen de stank te neutraliseren. Dit kost echter geld door de energie en de chemicaliën die hiervoor nodig zijn.

Reageer op dit artikel