artikel

Eerbetoon

infra

Afgelopen maand is een collega gestorven, te jong. Een waterbouwer. De begrafenis was in kleine, zeer betrokken kring.

Ook bloemen uit het buitenland. Tijdens de stilte van de begrafenis ontsponnen zich de volgende gedachten in mijn hoofd. De afgelopen 35 jaar heeft wijlen mijn collega tijdens zijn werkzame leven de wereld gezien, geholpen waar dat mogelijk was, daar zijn ziel en zaligheid in gelegd en op deze wijze heeft hij daadwerkelijk iets nagelaten aan de wereld. Zijn bijdragen zijn op veel locaties zichtbaar en zullen zeker nog decennia lang door velen worden gebruikt. Geen kathedralen, maar wel immense kunstwerken, uiterst functioneel. Aan mensen in delta’s werd droge voeten gegeven, hun omgeving werd daarmee veiliger en zij kregen een hogere levensverwachting. Eilanden werden verbonden met een vaste verbinding. Wereldwijd werkte hij aan de aanleg van havens, die de welvaart van de regio en de landen eromheen een boost gaven. Kleine afgelegen eilanden kregen met havens toegang tot de wereldmarkt, zodat zij hun lokale producten konden afzetten en zo in staat waren economische voorspoed op te bouwen. Ook tropische paradijzen werden ontsloten voor grote cruiseschepen, waar overigens niet iedereen blij mee zal zijn, maar velen kunnen nu wel van die plekken genieten.

Wat wij als civielers mooie en indrukwekkende projecten noemen, wordt door de goegemeente vaak niet (h)erkend als een bijzondere prestatie. Eigenlijk zou iedereen wat meer door de bril van een civiel ingenieur naar de wereld moeten kijken, er is zoveel te bewonderen. Natuurlijk zijn ingenieurs ook verantwoordelijk voor zaken die beter niet gebouwd of gemaakt hadden kunnen worden, maar het overgrote deel van de werken is gewenst en draagt bij aan een betere, veiliger maatschappij voor iedereen. Ik weet dat een ingenieur iets doet, iets maakt, vanuit zijn hart, zijn passie. Dat is al eeuwen zo. Daarom wil ik eer betonen, aan alle ingenieurs die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de wereld, onze welvaart hebben opgestuwd en het leven voor veel aardbewoners aangenamer hebben gemaakt. Voor velen zijn ze anoniem, er zijn weinigen die wel weten welke persoon achter een kunstwerk schuilt. Dat hoeft ook niet, ingenieurs zijn doorgaans geen borstklopperige types, maar de volstrekte achteloosheid waarmee ingenieuze werken als vanzelfsprekend worden geacht, mag wel wat minder.

Met Google Maps heb ik overigens de projecten van mijn overleden collega op de wereldbol aangestipt. Als persoonlijk eerbetoon aan een echte waterbouwer. De aarde krijgt zo een persoonlijke dimensie.

Ir. Egbert Teunissen, Sectorhoofd havens en waterbouw bij Witteveen+Bos

Reageer op dit artikel