artikel

Schaarste is kans voor inovatie

infra

Het uit- en afstel van een aantal grote infrastructuurprojecten is slecht nieuws voor de infrasector. Maar de bezuinigingen kunnen ook een motivatie zijn, betoogt Frans de Haes, hoofd mobiliteit van ingenieursbureau Grontmij. “We moeten in de bouw van infrastructuur gebruikmaken van de innovaties die in de auto-industrie al 30 jaar geleden zijn ingezet.”

Volgens De Haes betekent minder geld dat er minder mogelijkheden zijn om bepaalde infra te realiseren. “Veel partijen willen toch doorgaan met de plannen, dus we kunnen ons dan afvragen: blijven we doen wat we deden, maar dan langzamer? Of kunnen we creatiever omgaan met de bereikbaarheid en de veiligheid van ons wegennetwerk?”

De Haes pleit voor het laatste. “We kunnen nadenken over andere contract- en financieringsvormen, maar we moeten niet voorbij gaan aan de technologische ontwikkelingen die de afgelopen decennia al in de auto-industrie zijn ingezet. Terwijl wij nu nog bouwen met normen die nog gebaseerd zijn op auto’s van 30 jaar geleden, kan de huidige in-car- technologie het wegontwerp radicaal veranderen. De bestaande infrastructuur kan veel effectiever en efficiënter worden ingezet. ” Voorbeelden zijn adaptive cruise control, waarmee de snelheid van de auto wordt aangepast aan die van het overige verkeer en lane departure warning, waarmee de automobilist wordt gewaarschuwd als de auto onbedoeld de rijstrook verlaat. “Met dit soort hulpsystemen kunnen we dichter op elkaar rijden. Je kan je dus afvragen of de breedte van een rijstrook wel de voorgeschreven 3,50 meter moet zijn. Het kan ook naar 2,90 meter, wat voor spitsstroken bijvoorbeeld al het geval is. Op de bestaande strook asfalt kunnen dus meer rijstroken worden gerealiseerd.”

Maar de ontwikkeling gaat verder. “Er zijn al tests met slimme verkeerssystemen die gebruikmaken van gps, mobiele telefonie en navigatie om knelpunten in kaart te brengen, zodat alternatieve routes automatisch gekozen kunnen worden. Zo zijn informatieborden straks niet meer nodig. Daarvoor moeten wegbeheerders wel gaan samenwerken met de fabrikanten van navigatiesystemen, mobiele providers en de auto-industrie. Er moet meer op netwerkniveau worden nagedacht.”

Volgens De Haes is het geen vraag of deze technieken worden toegepast, maar wanneer. Er moet nu geïnvesteerd worden in innovatief wegontwerp, zodat de toekomstige wegen op die vernieuwingen aansluiten.

Reageer op dit artikel