artikel

Aangepaste koppelput dicht ‘regenwaterlek’

infra

De gemeente Eemnes wil de afvoer van regenwater aanpassen in verbeterde gescheiden stelsels. Vlottersturing op terugslagkleppen in koppelputten moet overmatige afvoer van regenwater naar het vuilwaterriool voorkomen. Met de bevindingen worden later ook andere ‘regenwaterlekken’ gedicht.

In verbeterde gescheiden stelsels stroomt een groot deel van het regenwater via terugslagkleppen naar het vuilwaterriool en komt zo terecht in de waterzuivering. In theorie gaat het om een bescheiden hoeveelheid water die vuil uit het regenwaterriool in het vuilwaterriool spoelt. In de praktijk stroomt beduidend meer water door dan alleen het water van de eerste bui. Dat komt doortdat de terugslagkleppen veel water doorlaten, zegt Sander Brandon van AQA HydraSep uit Alkmaar. “Ze vereffenen het niveau waardoor het vuilwaterriool snel volloopt en overbelast raakt door relatief schoon water. Als gevolg daarvan krijgt de zuivering ook meer water te verwerken.” AQA HydraSep ontwikkelde een remedie in de vorm van een vlotter en een mechanische overbrenging die de terugslagklep dichtdrukt naarmate er meer water in het vuilwaterriool komt. Een eventuele overmaat aan regenwater stort dan uit het regenwaterriool over in het oppervlaktewater. “De klep blijft dicht”, zegt Brandon, “ook bij een hoge waterkolom in het regenwaterriool. En de klep gaat weer open wanneer het peil in het vuilwaterriool zakt.” Zo worden volgens hem onnodige overstortingen voorkomen en blijft het vuilwaterriool beschikbaar voor het afvoeren van vuil water.

AQA’s systeem is een aanpassing op de terugslagklep. De productie en montage van deze TSK-Control is maatwerk, zegt Brandon. “Het stelsel wordt eerst doorgemeten om onder meer de sluitniveaus te bepalen.” In Eemnes werden tot nog toe drie koppelputten aangepast. Eerder voerde AQA met een eerdere variant van de TSK-Control een soortgelijk project uit in de gemeente Nederbetuwe.

Reageer op dit artikel