artikel

Waterschappen delen innovatieprijzen uit

infra

Waterschappen delen innovatieprijzen uit

Vier gegadigden hebben de Waterinnovatieprijs 2012 van de Unie van Waterschappen in de wacht gesleept.

DMC Systeem won in de categorie Bedrijven met sensoren voor de dijkbewaking. Het Friese samenwerkingsproject Waterschoon voor wijkgebonden zuivering van afvalwater werd winnaar in de categorie Overheden. Het terpenplan Rivierverruiming Overdiepse Polder kreeg als voorbeeld van publieksparticipatie de prijs in de categorie Belangenorganisaties en Particuliere Initiatieven. Een ontgravingsmodel voor het baggeren en schoonmaken van rivieren won in de speciale categorie Waternet.

Bekijk het juryrapport van de Waterinnovatieprijs 2012

Lees meer over de Waterinnovatieprijs 2012

Reageer op dit artikel