artikel

Geen backbenchers in ketensamenwerking

infra Premium

Het woord ‘ketensamenwerking’ herbergt een tegenstelling. Samenwerkende bedrijven of samenwerken binnen een bedrijf is volgens de Nederlandse taal het leveren van ‘een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat’, terwijl ‘keten’ de betekenis heeft van ‘lol trappen, stelen of voorgesorteerde deelreeks van de te sorteren gegevensverzameling’.

In de ketensamenwerking levert iedere specialisme zijn eigen specifieke waarde. Uiteindelijk is iemand juist door zijn specialisme interessant voor anderen. Echter, hoe leer je samenwerken als ieder deel van de keten zijn eigen organisatiestructuur, -cultuur en –besturing kent?

Vaak merk je dat degene met de meeste omzet zich ook ziet als degene met de meeste sturingsmacht, terwijl misschien wel het kleinste onderdeel het meest cruciale onderdeel is voor het totale succes van een project. Democratie in samenwerking is vaak nog ver te zoeken. Deze gedragshouding degradeert samenwerkingspartners tot backbenchers. Hierdoor gaat iedereen naar eer en geweten zijn specifieke deelreeks tot succes maken en is samenwerken als mindset alweer de duiventil uitgevlogen, waardoor goed bedoelde leercurves niets meer dan papieren tijgers blijken te zijn. De ervaring leert dat vooraf onvoldoende wordt nagedacht over het bepalen van wat nu eigenlijk de kritische succesfactoren zijn van een specifieke samenwerking. En misschien wel de kleinste partner juist de grootste sturingsmacht moet krijgen.

De geschiedenis leert ons dat democratie ons uiteindelijk meer oplevert dan dictatuur. Ook in de infrasector moeten wij ons realiseren dat democratie alleen maar kan ontstaan als je openstaat voor iedere stem binnen het samenwerkingsverband. Anders wordt ketensamenwerking veel lawaai met weinig geluid en krijgt uiteindelijk de negatieve betekenis van ‘keten’ de overhand.

Hans Westerhof, Tauw bv

Reageer op dit artikel