artikel

Social media bepalend voor onze nieuwe openbare ruimte?

infra

Social media bepalend voor onze nieuwe openbare ruimte?

Kan de civiele sector iets leren van de ontwikkelingen op het gebied van social media? Social media zijn immers de aanjagers van de huidige beleveniseconomie. Hoe vertalen wij dit naar de openbare ruimte en de perceptie van de gebruikers?

Het zijn de professionals in ons vakgebied die de openbare ruimte met zijn fysieke eigenschappen ontwerpen. Daarmee wordt invloed uitgeoefend op de beleving en het gebruik ervan. Maar uiteindelijk bepalen de gebruikers zelf of zij zich er thuis voelen.

Social media brengen veel mensen bij elkaar, hoewel deze mensen vaak geen direct contact met elkaar hebben. Het contact vindt plaats met iemand die niet in dezelfde (openbare) ruimte aanwezig is. Social media zorgen daarmee voor een ontwerpparadox van de openbare ruimte: de wijde wereld met zijn belevenissen is dichtbij, maar de fysieke wereld om de hoek voelt ver weg.

Aanjager

Als we de gebruiker niet alleen als de ‘afnemer’ van de openbare ruimte zien, maar ook als aanjager en verkoper van de betekenis van deze openbare ruimte, dan is het mogelijk een brug te slaan naar de beleveniswereld van de social media. Daarbij zullen we de gebruiker, de openbare ruimte en het beheer ervan als één geheel moeten beschouwen.

De opgave van ontwerpers én opdrachtgevers is om gebruikers de openbare ruimte als een onmisbaar deel van hun belevenis te laten zien. Als een plek die tot nieuwe ontdekkingen kan leiden. Ontdekkingen die zij willen delen op social media. Als dat lukt, dan zijn er niet alleen voldoende aanknopingspunten voor het beheer, maar wordt het ook interessant voor bedrijven om zich te manifesteren in deze openbare ruimte.

DBFM

Een ver van mijn bed show? Wie durft gratis internet ter beschikking te stellen bij zijn openbare verblijfsplek? Hoeveel extra gebruikers zal dit aantrekken? Waar mensen verblijven, volgen winkels en restaurants. Als dit gebeurt dan willen winkels en restaurants meebetalen aan beheer, want zonder gebruikers geen klanten. Daarmee is de cirkel van Design, Build, Finance en Maintain rond.

Hans Westerhof, Tauw bv

Reageer op dit artikel